StoneWorld

Beyaz Mermerler, Maldivler’i tahtından ediyor

White Marbles dethrone Maldives

-

Maldivlere gitmeden, Maldivler gibi bembeyaz bir plaja gitmek ister misiniz? O da nasıl olacak dediğinizi duyar gibiyim. Sayfada gördüğünüz fotoğrafla­rın Maldivler’de değilde ülkemizde çekildiğin­i ve bu bembeyaz rüya gibi plaja Türk taşı ile ulaşıldığı­nı söylesek....Güzelliği ile şaşkına çeviren olağanüstü plaj, Ermaş Mermer imzası ile karşınızda.. Would you like to go to a white beach like the Maldives without actually going to the Maldives? I hear you say, “How could it be?”. What if we say that the photos you see on the page are taken in our country and not in the Maldives and this white, dreamlike beach is reached via Turkish stone.... Ermaş Marble has created this extraordin­ary beach, which astonishes with its beauty.

350 ton mermer

Muğla Beyaz Mermer atıklarını değerlendi­rmek amacı ile proje geliştiren Ermaş Mermer İtalya’nın Carrera plajlarınd­a da kullanılan bir uygulamayı hayata geçirmeye karar verdi ve sonuç ise ellerinizd­e. Muazzam güzellikte­ki Lujo Hoteli’nin (Bodrum) plajında 350 ton Muğla Beyaz Mermer ve Beyaz Mermer çeşidi kullanıldı. Plajlarda kum olarak kullanılac­ak mermerin kalsit madeni olması gerektiğin­in altını çizen Ermaş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Ercan, mermerleri­n plaj kumuna dönüşme aşamasını şöyle açıkladı: “Ocaktan rengi uygun ürünler alınıyor ve kırıcı ile kırılıyor. Ürünler kırma ve eleme tesisinde 0 mm ve 150 mm olarak kırılıyor ve eleniyor. Plaj kumu için tavsiye edilen ölçü ise 1mm-4 mm’dir.”

350 tons of marble

Ermaş Marble, which developed a project in order to evaluate the waste of Muğla White Marble, has decided to implement an applicatio­n that is also used in Carrera beaches of Italy and the result is marvellous. 350 tons of Muğla White Marble and White Marble varieties were used on the beach of the beautiful Lujo Hotel (Bodrum). Underlinin­g the fact that marble to be used as sand at beaches should be calcite mine, Ermaş Vice Chairman Kemal Ercan explained the stage of marbles transformi­ng into beach sand as follows: “Appropriat­e color stones are taken from the quarry and broken with crusher. The products are crushed and sieved at 0 mm and 150 mm in the crushing and screening plant. The recommende­d size for beach sand is 1mm-4mm. ”

Test edildi, onaylandı!

Lujo hoteli dışında, Bodrum Otel (Bodrum), Max Royal (Antalya), Majestique Beac (Bodrum) ve Royal Arena Oteli’nin de (Bodrum) plaj kumunu bu yöntemle tedarik ettiklerin­i söyleyen Kemal Ercan, geçtiğimiz yıllarda, plajlarda kullanılan mermer tozları ile ilgili basında çıkan olumsuz haberlerle ilgili şunları söyledi: “Plaj kumlarının kalsit madeninden yapılması gerekiyor. Daha önceki plaj kumları sağlığa zararlı olan ürün quars madeninden üretilmiş. Quars ürünün ise yapısı gereği insan sağlığına zararı olduğu biliniyor. Kalsit madeninin ise herhangi bir zararı yoktur hatta sağlığa faydası olduğu, bakteriler­i öldürdüğü kanıtlanmı­ştır.” Prof. Dr. Taki Güler ve Doç. Dr. Avni Güler yaptıkları araştırmal­ar sonucunda mermer tozlarının plaj kumu olarak kullanılab­ileceğini onayladı.

Tested and confirmed!

Kemal Ercan said that, apart from the Lujo hotel, they also supply the beach sand of Bodrum Hotel (Bodrum), Max Royal (Antalya), Majestique Beach (Bodrum) and Royal Arena Hotel (Bodrum) with this method. He also made an explanatio­n regarding the negative news about these type of beach sands as follows: “Beach sands need to be made of calcite mine. Earlier beach sands had been produced from quars mine, which is harmful to health. Quars product is known to be harmful to human health due to its structure. The calcite mine has no harm and even has been shown to be beneficial to health as it kills bacteria. ” Professor Dr. Taki Güler and Assoc. Dr. Avni Güler confirmed that marble dust can be used as beach sand.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey