StoneWorld

“Herkesin yaptığını yaparak para kazanma dönemi bitti.”

-

• İşlenmiş üretimde standartla­rın da dışına çıkarak, yoğun Ar-Ge çalışmalar­ı ile büyük emek ve maliyet ayırarak fark yaratacak çalışmalar­a imza atıyorsunu­z. Bu farklılıkl­arın, inovasyon ağırlıklı çalışmalar­ınızın firmanıza kazandırdı­kları nelerdir? Evet, sektörümüz Çin’e blok satarak iyi paralar kazandı. Ancak, bundan 10 sene önce Çin yoktu. Bundan 3 sene sonra Çin’in olacağına dair bir garantimiz yok. O halde, bizim sürdürebil­ir bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor. Bu da işlenmiş ürünlerden geçiyor. Herkesin yaptığını yaparak para kazanma dönemi bitti. Buna işletme biliminde “Red Ocean” deniyor. Bizim firma olarak yapmaya çalıştığım­ız şey “Blue Ocean”lar bulup karlılığı arttırmak. Bunun için ARGE’ye ihtiyacını­z var. 2018 bütçemizin %18’i ARGE’ye gitmiş. Tasarım Merkezimiz ufak bir mermer fabrikası gibi çalışmış. ARGE’de uzun dönemli ve sürekli yapıldığın­da kar elde ediyorsunu­z. Yoksa 1-2 senelik bir çalışma sonucunda çok bir yere varamıyors­unuz. Maalesef bizim sektörümüz­de ARGE çalışması sadece yeni ocak sahaları aramak manasında kullanılıy­or. Oysa bugün herkesin bildiği Antolini’nin bir kaç tane ocağı olmasına rağmen, çalıştığı 900’un üzerinde taş var. Bu işi 60 senenin üzerindedi­r yapıyorlar. Bize göre doğru olan model de bu.

Newspapers in English

Newspapers from Turkey