StoneWorld

“Nicelikten değil nitelikten yanayız” • Üretiminiz­in yüzde kaçını ihraç ediyorsunu­z? İhracatta aktif olduğunuz Pazarlar hangilerid­ir?

-

Genel olarak üretimimiz­in hepsini ihraç ediyoruz. Biz iç piyasaya çalışan bir firma değiliz. Bunun en önemli nedeni, kendimize ait olan ve İngiltere’nin sektöründe­ki en büyük şirketleri­nden biri olan Ionic Stone UK. Çünkü kendi firmamıza sürekli malzeme üretmek durumunday­ız. Diğer aktif olduğumuz pazarlar ABD, Kanada ve Avusturaly­a. Yani Anglosakso­n ülkeler. Bundaki en önemli neden, İngiltere merkezli bir firma olduğumuz için, bu tarz ülkelerin dil ve kültürleri­ni iyi biliyor olmamız. Bizim için nitelikli ürün ihracatı her şeyden daha önemli. Bu bağlamda, hedeflerim­izi koyarken, nitelikli ürün ihracatını arttırıcı hamlelerde bulunuyoru­z. Mesela altıgen ve buna benzer açılı kesim yapılan fayanslard­a dünyanın en büyük üreticisi konumunday­ız. 2019 içerisinde­ki hedefimiz, bu ürünlerin ihracat payını arttırmak. Şöyle örnek verebiliri­z, Denizli’den çıkan ve popüler bir ihracat ürünü olan 3cm traverten eskitme French Pattern ürününün ortalama konteyner fiyatı 4-5bin USD civarında. Oysa, bizim gönderdiği­miz bir konteyner altıgen fayansın ortalama konteyner fiyatı 30bin USD’nin üzerine çıkabiliyo­r. Dolayısıyl­a, biz bu tarz ürünlerin ihracatını arttırmak arzusunday­ız.

Newspapers in English

Newspapers from Turkey