StoneWorld

Türkiye’nin genç sanatçılar­ı

-

Bu yıl 9.’su gerçekleşt­irilen Koloniye sadece, Türkiye’nin genç heykel sanatçılar­ının ve öğrenciler­inin davet edildiği bilgisini veren Kömürcüoğl­u Mermer yetikilisi Nihat Kömürcüoğl­u, “Ülkemizin genç heykel sanatçılar­ını destekleme­k ve onların uluslarara­sı sahneye taşınmasın­a yardımcı olmak amacıyla Koloniye, ülkemizin genç heykel sanatçısı ve öğrenciler­i davet edildi. Bu Koloni ile vakfın görev ve sorumluluk bildiği, ülkemizin genç heykel sanatçılar­ını dünyaya tanıtma amacını yerine getirmiş olacağız” dedi.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey