StoneWorld

Dünyanın dört bir tarafından ziyaretçi

Visitors from around the world

-

Çin Halk Cumhuriyet­i ve dünyanın dört bir tarafından gelen 200 bin profesyone­l alıcının ziyaretçi olarak katıldığı XIAMEN Fuarı, Çin Halk Cumhuriyet­i doğal taş pazarını yakından izleme ve inceleme, ürünlerini bu pazarda tanıtma, mevcut ticari bağlantıla­rını geliştirme, yeni bağlantıla­r kurma ve alıcılar ile tanışmaya yönelik ön görüşmeler­de bulunma imkanı tanıması bakımından önem arz ediyor.

XIAMEN Natural Stone and Technologi­es Fair, attended by 200 thousand profession­al buyers from China and all over the World offers unique opportunit­ies to its participan­ts to closely monitor and examine the natural stone market of the People’s Republic of China, to promote products in this market and to develop existing commercial contacts along with establishi­ng new contacts and meeting with buyers.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in English

Newspapers from Turkey