ATAKÖY MARİNA

40° 58' 22" N - 28° 52' 55" E

Yacht - Supplement - - Istanbul ve Marmara Bölgesi -

TürkIyE’nIn Ilk 5 Altın ÇıpA öDüllü mArInAsı olArAk HIzmEt vErEn AtAköy MArInA, GEçtIğImIz Ay HIzmEtE GIrEn mEGAyAt lImAnıylA BIrlIktE 805 tEknEyE DEnIzDE BAğlAmA yErI sAğlAyACAk kApAsItEyE ulAştı. YAklAşık 63 mIlyon DolArlık BIr yAtırımlA HIzmEtE AlınAn yEnI mEGAyAt lImAnı, 25 - 100 m kADAr uzunluktAkI 232 mAGAyAtA Aynı AnDA Ev sAHIplIğI yApmA kApAsItEsInE sAHIp. İçInDE mAğAzAlAr sokAğı, kAFElEr, BArlAr, EğlEnCE mEkânlArı, tEnIs kortu, BAskEtBol sAHAsı, plAJ volEyBol AlAnı vE yElkEn okulu BulunAn; AtAtürk HAvAAlAnı’nA sADECE 7 km mEsAFEDEkI mArInA, DAtI YAtırım HolDInG tArAFınDAn IşlEtIlIyor. MAvI BAyrAklı mArInAnın DErInlIğI En FAzlA 8 mEtrE. 1200 ArAçlık BIr otopArkı DA Bulunuyor. Bağlama Kapasitesi Denizde 805 (232 Megayat) / Karada 60 (20 Megayat) Lift 63 Ton Telsiz Kodu VHF 73 İletişim www.atakoymarina.com.tr, +90 (212) 560 42 70

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.