SETUR GÖKOVA ÖREN MARİNA

37° 01’ 53.1’’ N – 27° 58’ 55.1’’ E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

MuğlA IlInE BAğlı MIlAs IlçEsInIn 40 km GünEyInDE GökovA KörFEzI’nIn kuzEy sAHIlInDE BulunAn GökovA ÖrEn MArInA, AntIk KErAmos kEntInIn üzErInE kurulDu. 218 BIn mEtrEkArElIk AlAnDA HIzmEt vErEn mArInA 8 IlA 30 mEtrE ArAsı yAtlAr konAklAyABIlIyor. 70 m uzunluğunDA 10 yüzEr IskElE BulunAn mArInADA mAksImum DErInlIk 8.5 mEtrE. MoDErn BIr mArInADA BulunmAsı GErEklI tüm AltyApı HIzmEtlErInIn sAğlAnDığı mArInADA HâkIm rüzGâr GünEyBAtı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.