MARINTÜRK GÖCEK VILLAGE PORT

36° 45’ 15’’ N - 28° 56’ 00 E

Yacht - Supplement - - Ege Bölgesi -

MuğlA’nın FEtHIyE IlçEsInE BAğlı, GöCEk BElDEsI BünGüş Koyu’nDA BulunAn mArInA vE çEkEk AlAnı, BElDE mErkEzInE 5 DAkIkA, DAlAmAn HAvAAlAnı’nA 20 DAkIkA mEsAFEDE. MArInA, 30.000 mEtrEkArElIk çEkEk AlAnınDA 200 vE 75 tonluk trAvEl lIFtlErlE HEr türlü çEkmEAtmA vE BAkım-onArım HIzmEtInI sAğlıyor. 24 sAAt GüvEnlIk vE pAlAmAr HIzmEtI sunulAn mArInADA çAmAşır, Duş, mArkEt, ATM, IntErnEt vE BEBEk BAkım ünItEsI Bulunuyor. AyrıCA, kışlık BAkım vE onArım IşlEmlErI DE yApılıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.