İLK VAPURLAR, SAVAŞ, DEĞİŞEN YAŞAM, TROÇKİ

Yacht - - KİTAP -

19. yüzyılDA yolCuluk öykülErI BAşlıyor. Çünkü vApurlAr vArDır Artık. YAnI PrEns ADAlArı, sEyyAHlArı AğırlAmAyA BAşlAmıştır. PEk çok DEvlEt ADAmının, tArIHçInIn vE yAzArın IkAmEt EttIğI BölGE olmAyA DA BAşlAmıştır. Kırım SAvAşı vE EtkIlErI, DEnIzIn

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.