İllerin tarihi...

Yeni Asya - - MAKALE - rasityucel-19@hotmail.com Raşit Yücel

Risale-i Nur hizmeti asrı aşan bir zamandır devam ediyor. Bir çok şeyler söylendi. Bir çok şeyler yazıldı. Bir çok hadiseler yaşandı… Bu hayat hikâyelerinin romanları yazıldı, şiirleri okundu. Piyesleri sergilendi, salonları ve meydanları dolduran kalabalıkların da fikirleri anlatıldı. Çok katılımlı mevlidleri okunuyor. Dünya tarihine altın sayfalar ile yazılan hayat halleri yaşandı ve yaşanıyor. Asrın, hatta asırların beklediği Nur hakikatlerinin elbette bir tarihi seyri vardır. Sahabilerin hayatlarını hayret ve ibret ile okuyoruz. İslâm tarihini satır satır inceliyoruz.. Zaman bu zamandır. Yani, ”ahir zaman.” Yani, insanlık son zamanlarını yaşıyor. Her gayenin üstünde, her meşgaleden daha önemli bu hayat hallerinin derinlemesine bir tarihi seyrini bilmemiz lâzım.. Risale-i Nur’un tarihi seyrini, Üstadımızın hayat hikâyesini nerede ise ezberledik. Ama, Nur Talebelerinin hayat hikâyelerini çoğumuz bilmiyoruz. İşte bu açıdan, illerde hatta sair ülkelerdeki hizmet tarihini bilmek istiyoruz. Bu en tabiî hakkımız. Zaman bir sel gibi akıp gidiyor. Gelecek nesil bizden soracaklar: İlimize, hatta ilçemize veya köyümüze Risale-i Nurlar nasıl geldi? Kimler ona kol-kanat gerdi? Bunlar bilinmesi lâzım. Bu bakımdan, bu yüz yıl için de hizmetler nasıl seyir takip etti? Şimdi kimler hizmet ediyor? İllerde bir veya birkaç kardeşimiz bu vazifeyi üstlenmeli. Kitap olarak neşredilmesi şart değil, ama bir dosya halinde elimizde bulunmalı. Gelen ve gelecek nesil bundan faydalanmalı. Daha sonra bunlar birleştirilip bir ansiklopedi haline getirilir. Bir çok Nur kahramanı ebedî âleme gittiler. On-on beş yıl sonra belki geçmişi bilemeyen bir hale geleceğiz. O zaman belki bu hatıraların hayat hallerini bilemeyeceğiz. İslâm Yaşar’ın ‘Beşleme’si ve ‘Nur hareketi’ serisi çok güzel. Ama illerde bir kitabın sayfalarını dolduracak tarihî hadiseler var. Biz Çorum’da bunun dokümanını hazırlayacağız inşallah. Gelecek neslin elinde bir belge olsun diye. Takdir sizlerindir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.