e-belediye ile 2 milyar tasarruf bekleniyor

Yeni Asya - - GÜNCEL -

içişleri Bakanlığından, e-belediye bilgi sisteminin kullanılmaya başlamasıyla mahalli yönetimlerin iş süreçlerinin kısaltılacağı, zaman ve emek kayıplarının önüne geçileceği ve bu sayede yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf sağlanacağı bildirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 Mart’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Kanunla e-belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, verilerin saklanması, iletilmesi ve paylaşımı ile ilgili politikaları tesbit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığının yetkili olduğu belirtilen açıklamada, kurulacak sistemin faydalarına yer verildi. Buna göre, sistem sayesinde vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştirileceği ve standardizasyon sağlanacaği belirtildi. Sistem devreye girdiğinde yılda en az 1 milyar 831 milyon lira tasarruf elde edileceği vurgulandı.

Vatandaşın zaman kaybı önlenecek

Sistemle bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemeleri çevrimiçi yapabilmesi mümkün olacak. Sistem, vatandaş odaklı bir mahalli yönetim yapısının oluşturulması ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına hizmet edecek. Ülke çapında hizmetlere belirli bir standardizasyon, şeffalık ve denetlenebilirlik anlayışı getirecek sistem, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) uygulamaları kapsamında belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini de kısaltacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.