diyanet risale-i Nur basımını durdurdu mu?

Diyanet’in Risale-i nur BASIMINI DURDURDUĞU ve BASTIĞI eserleri tekrar Basmayacaği Öne SÜRÜLDÜ.

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - @salihoglulatif M. Latif Salihoğlu

Prof. AKGÜNDÜZ Soruyor

Prof. Dr. Ahmet Akgündüz sordu: “Diyanet İşleri Başkanlığı, Risale-i Nurlar’ın neşrini neden durdurdu? Cevabı kim verecek? Başkan mı? Başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Mevcudu bitenleri de basmıyorlar.”

Şimdiye KADAR BASıLANLAR

diyanet’in şimdiye kadar bastığı eserler: Sözler, Mektubat, İşaratü'l-İcaz, Mesnevî-i Nuriye, Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan İktisad Şükür Risaleleri.

Prof. Mehmet Görmez, henüz normal süresi dolmadan, geçen sene Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrıldı. Onun yerine, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’ne henüz yeni atanmış olan Prof. Ali Erbaş getirildi.

“Başkanlık” seviyesindeki bu değişimden sonra, Diyanet Teşkilâtı’nda, Risâle-i Nur’un neşrine olan bakış ve yaklaşım tarzında da tersine doğru bir değişimin yaşandığına dair muhtelif bazı duyumlar almaktayız.

Duyumların ötesinde, kitap fuarlarında ve yurt genelindeki kitap satış noktalarında da, aynı noktaya kuvvet veren gözlemlerimiz var.

Dolayısıyla, doğru şekilde bir durum tesbitine ve meselenin tahkik edilmesine ihtiyaç hasıl olduğu kanaat ve düşüncesindeyiz.

* * *

Bilindiği gibi, sayın Mehmet Görmez’in başkanlığı zamanında, DİB tarafından büyükküçük Nur Risâleleri’nin neşrine başlandı.

Hepimizi memnun eden bu durum, aynı zamanda Üstad Bediüzzaman’ın da hem arzusu idi, hem de tavsiyesine uygundu.

Bir süre sonra ise, işin seyri değişmeye başladı: Risâle-i Nur’un neşri “Devlet-diyanet” tekeline alınmaya ve siyasiler tarafından da seçim-siyaset malzemesi yapılmaya çalışıldı.

Yeni Asya camiası olarak, biz işin bu menfi tarafına karşı direndik, meşrû dairede mücadele ettik ve lillahilhamd iyi bir netice hâsıl oldu.

Buna ve her şeye rağmen, Diyanet tarafından da Risâlelerin neşredilmesine müsbet bir nazarla bakmaya devam ettik. Ne var ki, gelinen nokta hayli düşündürücü görünüyor. Bu sebeple, sırf meseleyi tahkik maksadıyla, Diyanet’teki yetkililere şu suâlleri tevcih ediyoruz:

1) Küçük-büyük boy Nur Risâleleri’nin neşri devam ediyor mu, yoksa yeni baskıların yapılması durdurulmuş vaziyette mi?

2) Mevcudu bitenler tekrar basılıyor mu?

3) Orijinal nüshası elinizde bulunan Nur Külliyatı’nın tamamı neşredilecek mi?

4) Nur Risâleleri, kitap fuarları ile Diyanet’in kitap satış şubelerinde tezgâha konuluyor ve ralarda teşhir ediliyor mu?

5) Aksine bir durum söz konusu ise, bunun sebep ve gerekçeleri nelerdir?

Cevapları sabırla ve saygı ile bekliyoruz.

Milyonların 85 yıllık arzu, talep, hasret ve beklentisini Sn. Meral Akşener'e de net şekilde iletiyoruz: İktidara geldiğinizde Ayasofya'yı ibadete açacak mısınız? Lütfen, siz de açık ve net şekilde cevap verin?

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.