Kentsel dönüşümde sözler tutulmadı

BEYOĞLU’NDAKİ KENTSEL Dönüşüm PROJESİNDE VATANDAŞLAR, VERİLEN sözlerİn Tutulmadığını BELİRTEREK YAPıLANLARA İSYAN EDİYOR. BÖLGE HALKı yaptığı AÇıKLAMADA şunları DEDİ, “VATANDAŞLARıN ELDE EDİLMİŞ HAKLARıNA saygı GÖSTERİLMELİDİR. MÜTEAHHİT İÇİN DEĞİL, HALK

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - KÜBRA ÖRNEK

Beyoğlu’ndaki Kentsel Dönüşüm projesinde vatandaşlar, verilen sözlerin tutulmadığını belirterek yapılanlara isyan ederek, “Vatandaşların elde edilmiş haklarına saygı gösterilmelidir. Müteahhitler için değil, halk için çalışılmalıdır” dediler.

istanbul Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Tasarım Şeliği Okmeydanı’ndaki tapu sahiplerini uzlaşmaya davet etti. Beyoğlu Belediyesi Kentsel Dönüşüm Ve Tasarım Müdürlüğü tarafından Okmeydanı’nın mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi için gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm ile, hak edilen değerin verilmemesi üzerine halk isyan etti. Okmeydanı halkı raporunda, “Okmeydanı’nın bugünkü halinden en az sorumluluğu olanlar halktır. Okmeydanı’nın Sulukule veya Fikir tepe’ye dönüştürülmesine izin verilmemeli ve buralarda yaşayan vatandaşların elde edilmiş haklarına saygı gösterilmelidir. Müteahhit için değil, halk için çalışılmalıdır” ifadeleri yer alıyor. İmar barışı yapıldığı halde, proje ona uygun yapılamıyor. Benzer bir durum Fikirtepe’de yapılmıştı ancak halk gene isyan etmişti.

Tapu sahiplerinden feragat Talebi

Deprem ve tarihi eserler bahane edilerek yapılan planlar raporda şu şekilde değerlendiriliyor, “Yöneticiler, müteahhitlere arsa üretmek için, vatandaşın aleyhine çeşitli yasalar çıkarmakta ve Okmeydanı’ndaki hak sahiplerine baskı uygulamaktadırlar. 2981 sayılı yasanın vermiş olduğu müktesep hakları(elde edilmiş hakları) vatandaşın elinden alan 4706 sayılı yasayı uyguluyorlar. Yetmeyince Olağanüstü Hal Yasası olan 6306 sayılı yasa gereğince Okmeydanı Bölgesini riskli alan kapsamına aldılar. Bilirkişilerin hazırlamış oldukları raporları dikkate almadan, mahkemeler üstünde baskı kurarak hukuku hiçe saymaktadırlar.” Ayrıca tapuların verilmesi için koşulsuz şartsız istenilenlerin yapılacağını söyledikten sonra, yayınlanan muvafakatnamede tam tersi durum söz konusu olmuştur. Feragat maddelerinde Tapu sahiplerinin, edinilen tüm haklardan feragat edeceği, feragat edilen haklardan da ileride maddi ve manevi talepli herhangi bir dava açamayacağı, istenilirse mülkiyetin satışına rıza göstereceği yer alıyor.

kentsel dönüşümün özüne uygun değil

Bilirkişi raporları mevcut planların “Şehircilik ilkelerine , planlama esaslarına, kentsel tasarım süreçlerine, kentsel dönüşümün özüne ve kamu yararına uygun ve uygulanabilir olmadığı görüş ve kanaatine ulaşılmıştır” olduğu kanaatine varmıştır.

proje fransa’da pazarlanıyor

Okmeydanı planları davaları devam ederken, Beyoğlu Belediyesi mahkeme kararlarını hiçe sayarak, projeyi Fransa’nın Can kentinde düzenlenen MİPİM Dünya Emlak Fuarında 3 senedir pazarlamaya çalışıyor.

kentsel dönüşüm insan odaklı olmalı

Okmeydanı Çevre Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Ali Çetkin, 2007’de kurulan dernek için şunları söyledi, “Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşüm amacı, bizce halka hizmet etmek için değil. Çünkü bu araziler değer kazandığı için müteahhitlere arsa temini amacı gütmektedirler. Halka hizmete çalışmamaktadırlar. Bunu söylerken şuna dayanıyorum. Birincisi Okmeydanı’nda 202 bin metrekare alan yeni yapılan planlara göre, Açıkhava müzesi olarak ayrılmıştır. Bunun içerisinde tarihi eser yok. Burada sadece Nişantaşı ve Menziltaşı gibi tarihi eserler kaldı. Diğerleri ise Okçular Vakfı sınırları içinde kaldı. Diğer taşları da Okçular Vakfı’nın alanında sergilemek mümkün. Bu taşlar için 202 bin metrekare alanın tahsis edilip, burada yaşamakta olan 27 bin 227 kişiyi başkan alanlara göndermeye çalışıyorlar. Bir kentsel dönüşüm insan odaklı olmalı. 27 bin 227 kişinin hayatı 5-6 taştan çok daha değerlidir.”

bilirkişi raporu yetersiz olamaz

Çetkin, şöyle devam etti, “Biz ikaz ettik. İdare Mahkemesi’ne getirdik. İdare Mahkemesi bilirkişiler tayin etti. Bilirkişiler yapılanların plan tekniğine, kamu yararına uygun olmadığını, halka fayda sağlamadığını, tamamen müteahhitlere arsa hazırlamak için bu planların yapıldığına karar verdi. Bölge İdare Mahkemeleri yürütme durdurma ve plan iptal kararı verdi. Belediyeler, Bölge İdare Mahkemesine getirdiler iptali için. Bölge İdare Mahkemesi, kararları onayladı. Onlar bunu Danıştay’a getirdi. Hâlâ sonuçlanmadı. Beyoğlu Belediye Başkanı Sayın Ahmet Misbah Demircan şunu çok net ifade ediyordu, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan iken etkili olamadı, mahkeme üzerinde bu planların uygulanmasına zemin hazırlamadı. Ama şimdi Cumhurbaşkanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Danıştay’da bu planları bizim lehimize uygulatacak.’ Yani mahkemeler kukla. Hakimler korkuyorlar, tarafsız karar veremiyorlar. Hakim şehir planlarından anlamadığı için bilirkişi tayin ediyor. Bir hakim bilirkişi raporu yetersizdir diyebilir mi? Bir hukuk devletinde bu söylenemez. Vatandaşları işsiz bırakarak yerinden yurdundan etmek için, sosyal kültürel ilişkilerini bozmak için Okmeydanı halkını darmadağın ediyorlar.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.