LÛGATÇE:

Yeni Asya - - LAHIKA -

âb d: İbadet eden. aks- seda: Sesin yansıması, yankılanması. azamet- h tab: Cenâb-ı Hakk’ın kullarına olan büyük hitabı, muhatabiyeti. cem etmek: Bir araya getirmek, toplamak. ıyd: Bayram. h lkat- kâ nat: Kâinatın yaratılışı. bad: Kullar. mt sal: İtaat etme, yerine getirme. tt had etmek: Birleşmek. küre- arz: Dünya. Ma’bud-u Ezelî: Varlığının başlangıcı olmayan ve ibadet edilmeye yalnızca Kendisi lâyık olan Cenâb-ı Hak. mehas n- ubud yet: Kulluğun, ibadetin güzellikleri. muvahh dîn: Tevhid ehli olanlar, bir olan Allah’a inananlar. mükebb r: “Allahu ekber” demekle Allah’ın büyüklüğünü ifade eden. müsâvî gelmek: Eşit, denk gelmek. müsebb h: Tesbih eden. sâc d: Secde eden. temevvüç etmek: Dalgalanmak. tesanüd etmek: Birbirine dayanmak. ubud yet: Kulluk. ulûh yet: İlahlık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.