Kur’ân kâinatın tefsiridir

Kâzım Karabekİr eğİtİm FAKÜLTESİ Öğretİm üyesİ Prof. Dr. abdulhak Halİm ulaş, “Kur’ân KÂİNAT Kİtabının bİr nevİ TEFSİRİDİR. ÇOK Sayıda Âyet ve HADİS metnİnden anlaşıldığı üzere, İSLÂM DİNİ İlme ve İlİm adamına büyük Önem vermektedİr” DEDİ.

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

“2. uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”nde konuşan Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, “Kur’ân kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda âyet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslâm dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ulaş, “Din ayrı bilim ayrıdır’ düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslâm medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu, Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır” dedi.

erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin yanı sıra 8 ülkeden araştırmacıların da katıldığı “2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”, sonuç bildirgesinin okunmasıyla tamamlandı. Kongrenin, Nene Hatun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen bugünkü kapanış oturumunda Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş, 11 madde ile özetlenen sonuç bildirgesini okudu. Ulaş, moleküler biyolojiden genetiğe, felsefe, tıp, ziraat ve dinler tarihinden İslam bilimlerine, sosyolojiden bilgisayar mühendisliğine kadar hemen her bilim alanından bilim insanları tarafından kongrede 124 tebliğin sunulduğunu ve bunların değerlendirildiğini belirtti. erzurum - aa

Erzurum'da 9 ülkeden araştırmacıların katıldığı "2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" sonuç bildirgesinin okunduğu kapanış oturumuyla tamamlandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.