İslâm dini bilimle çatışmaz

Yeni Asya - - GÜNDEM -

“İslâm dini gerçek bilimle çatışmaz”ifadesini kullanan Ulaş, sözlerine şöyle devam etti;“din ayrı bilim ayrıdır’ düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki kavga, İslâm medeniyetinin kavgası değildir. Çünkü bilimlerin konusu, Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kainat kitabıdır. Kur’an da Allah’ın kelam sıfatından gelmiştir. Bunlar birbiriyle kavgalı değildir. Tam aksine Kur’an kâinat kitabının bir nevi tefsiridir. Çok sayıda ayet ve hadis metninden anlaşıldığı üzere, İslam dini ilme ve ilim adamına büyük önem vermektedir.” Ulaş, bilim dünyasının yaklaşık 200 yıldır ateizmin tesiri altında olduğuna işaret ederek, “Bu felsefe, kainattaki bütün varlıkları tesadüf ve tabiatın eseri olarak görmekte, sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir. Bu felsefi görüşte insanın duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Halbuki kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fizik, kimya ve biyoloji kanunları yeterli değildir”diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.