DARBELERE KARŞI ASIL GÜVENCE

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - Kâzım Güleçyüz

Ergenekon ve Balyoz gibi davaların fiyaskoyla sonuçlanıp dahası tersine dönerek yargı eliyle yapılan misilleme ve rövanş operasyonlarını tetiklemesi; 12 Eylül davasının Evren ve Şahinkaya ile sınırlı tutulup, onlar ölünce düşmesi; 28 Şubat davasının da sadece asker kanadındaki bazı isimlere güya ağır cezalar verilmesine karşılık, sorumlu görülen hiç kimsenin tutuklanıp hapse konulmaması, darbecilerle hesaplaşma iddiasını boşlukta bıraktı.

Buna mukabil, 12 Eylülcülerin 1982’de halka zorla kabul ettirdiği darbe anayasası, resmî ideolojiyi dayatan antidemokratik ve çağdışı içeriği ile hâlâ yürürlükte. Siyaset, partiler, seçimler, eğitim, sivil toplum gibi önemli alanları aynı mantıkla düzenleyen temel kanunlarla beraber.

Oysa darbeler ve darbecilerle hesaplaşmak, daha da önemlisi sistemi darbelere artık geçit vermeyecek şekilde tahkim edip sağlamlaştırmak için asıl yapılması gereken, anayasadan başlayarak temel kanunları çağdaş ve evrensel demokrasi ve hukuk kriterleri çerçevesinde tamamen değiştirip yenilemek olmalı.

Bunun için en önemli referans ve kaynak, AB kriterleri. Oradaki değer ve kurallar esas alınarak sistem yenilense, birçok sorun kolaylıkla ve çok kısa zamanda çözülebilir.

Nitekim askerî vesayetin bir ölçüde de olsa kırılmasında ve demokratik hukuk devletinin gerekleriyle çelişen bazı hallerden kurtulmamızda, AB sürecinin çok olumlu etkileri oldu. Ama bu süreçten uzaklaşıldıkça eski arızalar farklı şekil ve formatlarda, üstelik yer yer daha şiddetlenerek nüksetti. Geldiğimiz yer ortada.

Travması hâlâ devam eden 15 Temmuz fitnesi, sistemin bu tür müdahaleler karşısındaki kırgınlığını bir defa daha gösterdi.

Bu durumdan çıkmanın yolu, tekrar tekrar vurguladığımız gibi, demokratik hukuk devletini güçlendirecek köklü ve yapısal reformlardan ve bunlara hayat verip sürekli kılınmalarını sağlayacak zihniyet dönüşümünü başarmaktan geçiyor.

Yaşadığımız bunca acı tecrübe, sorunun ilkesiz, yüzeysel, sığ, konjonktürel ve değişken siyasî yaklaşımlarla çözülemeyeceğini artık herkese öğretmiş olmalı...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.