Kahramanlık özent s faydalı mı?

Yeni Asya - - KÜLTÜR SANAT - [email protected] Rifat Okyay @okyayrifat

Her milletin, her kavmin hatta her topluluğun bile kahramanları var. En mühimi/önemlisi de kahramanlığa özentileri var. Gerçek kahramanlık olmasa bile özendirme ve özenti daima var.

Bu kahramanlık özentisinin hedefi, gayesi ve tek amacı ise çocuklarımızdır. Hem müsbet hem de menfi bir şekilde iki koldan yavrularımızın zihinlerinde bir yer tutmak için büyük ve devamlı bir çalışma dost-düşman herkes tarafından yapılmaktadır.

Bu konuda uygulamalar olabildiğine çok ve yaygın iken; kast-ı mahsus ile özel bir yönlendirme ve hedelendirmelerle yapılan, yazılan ve uygulananlar başı çekmektedir.

Mazi kıt’asına geriye doğru baktığımızda Türkiye’mizde ve İslâm memleketlerinde zirve noktasında hedelerine, gayelerine ve emellerine ulaşan bir çok memleketi / ülkeyi ve bunların devlet politikalarını görürüz.

Bizlerin yaş grubu olarak bir misal verirsek: Amerika Birleşik Devletleri’nin; kendilerince geri kalmış ve sömürebilecekleri ülkelerde uyguladıkları ilk basamak yayınlarıyla Tommiks, Texas, Zagor vs. çizgi hikâye ve romanlarıyla, masallarıyla tanışmamış ve okumamış arkadaşlarımız yoktu. Ve neticede bilmediğimiz, gitmediğimiz ve görmediğimiz sömürgeci, zalim ve insafsız ülkelerin birer muhibbi, seveni hatta onları ve oraları müdafaa eden ve her şeylerine taraftar olan birer çocuk olarak yetiştirilebiliyorduk.

Ehl-i sefahat ve ehl-i ilhadın/dinsizliği ve Allah’ı inkâr etme fikrini, dünyayı ve dünyevî herşeyi sevdirerek yaptıranlar olarak; İnek Şaban filmleri, Adile Naşit filmleri, Şener Şen ve bütün bu ve buna benzer filmleri ve Aziz Nesin tarzı sulandırılmış ve hafife alınmış din ve inanç karşıtı yazılmış eserler daima çocuk zihinlerinde menfiyi ve sefahati ve dünya sevgisini yerleştirmeye yönelikti ve bunda da muvaffak/başarılı oldular… Güya güldürü ve lâtife diye yazılıyorlar, yapıyorlar ve fakat dinî ve dinî inançları yerle bir ederek, hafife almak ve alaya almakla zihinlerdeki inanç sistemini yerle bir ediyorlardı… Ettiler de…

Çocuk eğitimi içerisinde yukarıda verilen misallerin belki yüzlerce daha uygulaması ve örnekleri, başarıya ulaşmış olanları var. Bizler için kötü, fena ve menfi misaller vermek elbette doğru olmuyor, fakat bilinmesi bakımından mecburen bir örneklere yaptık.

Eğer çocuk eğitimi için bizler; müsbet ve iyi, güzel; dinî, vatanî, aziz milletimizi ifade eden anlatan ve sevdiren kitapları yazmaz, okumaz ve sahip çıkmazsak büyük bir mesuliyetin altına girmiş oluruz… Çocuklarımızın zihinleri, muhakkak bir şekilde İslâmî, dinî, vatanî, millî ve ahlâkî çocuk yayınlarıyla, çocukların zihinlerinde unutulmayacak KAHRAMANLARIYLA meşgul edilmeli, öğretilmeli, okunmalı ve yapılarak ortaya konmalıdır.

Hedef ve gaye; çocuklarımızın zihinlerinin, akıl ve fikirlerinin meşgul olabileceği, öğrenebileceği ve özenebileceği KAHRAMANLARI muhakkak yazmalı, okumalı ve anlatarak çocuklarımızı tanıştırabilmeliyiz. Çocuklarımıza hiç olmazsa bir ayakkabı, bir tişört, bir elbise, bir yiyecek kadar da olsa kendi MİLLÎ, KADİM KAHRAMANLARIMIZI özendirerek anlatmalı, öğretmeli ve zihinlerimizde yaşatabilmeliyiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.