Sorunlar barışla çözülmeli

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

BİLDİRİDE, “Günümüzde, yaşam hakkı başta olmak üzere en temel hak ihlallerinin başlıca kaynağı, savaş ve terör olaylarıdır. Sorunların sıcak çatışmalara varmadan barışçı yöntemlerle çözülmesi, birçok temel hak ve özgürlüğün ihlalini doğmadan önleyecektir” denildi.

İstanbul’da 6-7Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen ve çok sayıda ülkenin İnsan Hakları Kurumlarının temsilcileri, akademisyen, yazar, araştırmacı ve STK temsilcilerinin katıldığı İnsan Hakları Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede, “İnsan haklarının tek eksenli olması ve değer akışının sürekli olarak batıdan doğuya doğru olmasının da sorunlara yol açtığı vurgulanan bildirgede, “Bu bağlamda, tek taralı bir değer akışı yerine, çoğulculuğun, karşılıklı etkileşimin ve kültürel göreceliliğin göz önünde tutulduğu yeni bir yaklaşım benimsenmelidir. Batı eksenli ve birey merkezli olarak ele alınan ve sekülerizmi zorunlu bir önkoşul olarak kabul ettiği varsayılan insan hakları kavramı, esasen diğer medeniyetlerin ve İslam medeniyetinin kadim değerleri gözetilerek geliştirilmelidir” denildi.

İstanbul’da 6-7 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen İnsan Hakları Sempozyumu’nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.