Hak ve hürriyetler olmadan kalkınma olmaz

Yeni Asya - - GÜNDEM -

Bİldİrgede, insan hak ve özgürlüklerinin gözetilmediği bir kalkınma anlayışının mümkün olamayacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi: “Günümüzde, yaşam hakkı başta olmak üzere en temel hak ihlâllerinin başlıca kaynağı, savaş ve terör olaylarıdır. Bu konuda, hem devletlere hem de uluslararası topluma büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Sorunların sıcak çatışmalara varmadan, barışçı yöntemlerle çözülmesi, yaşam hakkı başta olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğün ihlalini doğmadan önleyecektir.” İnsana bütüncül ve ayrım gözetmeksizin yaklaşan İslam dünyasının kadim değerleri ışığında insan ve insan onuru, özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri dünyanın merkezinde yer aldığı belirtilen bildirgede, “İnsana bütüncül, kuşatıcı ve ayrım gözetmeksizin yaklaşan İslam dünyasının kadim değerleri ışığında insan ve insan onuru, özgürlük, eşitlik ve adalet ilkeleri dünyanın merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda, İslam dinini şiddet ve terörle bağdaştıran bir anlayış kabul edilemez” görüşlerine yer verildi. İstanbul - Süreyya Nur İşler

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.