Okyanuslar isiniyor

2018 denizlerin en Sıcak yılı oldu

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

uluslar ARASı bir çalışmayla 2000 yılından beri okyanuslara bırakılan 3 bin 900 araştırma dubasından alınan veriler de ısınmanın 1971 yılından bu yana daha fazla arttığını gösteriyor. Bilimsel makalenin yazarları “Küresel ısınma gerçekleşti. Ve şimdiden önemli sonuçları görülüyor” ifadelerini kullandı.

İklim bilimcilerin büyük çoğunluğu, insanlarca üretilen sera gazı salımlarının atmosferi ısıttığını ve bu ısının büyük bölümünün denizlere çekildiğini kabul ediyorlar. Bu sebeple balıklar da daha serin sulara kaçıyor.

Isınmayı sınırlamak amacıyla yapılmış olan 2015 Paris Anlaşması’na katılan 200’e yakın ülke var. Ancak ABD’DE fosil yakıt üretimini desteklemek isteyen başkan Donald Trump, 2020 yılında ülkesini anlaşmadan tamamen çıkaracak.

Uluslar arası bir çalışmayla 2000 yılından beri okyanuslara bırakılan 3 bin 900 araştırma dubasından alınan veriler de ısınmanın 1971 yılından bu yana daha fazla arttığını gösteriyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.