En başarısız BUTÇE

İYİ PARTİ Bursa Mİlletvekİ­lİ İSMAİL tatlıoğlu, 2019 Bütçesİnİn hedef ve sonuçları Açısından Cumhurİyet tarİhİnİn En Başarısız Bütçesİ Olduğunu söyledİ.

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

İYİ Parti Bursa Milletveki­li İsmail Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediğ­i basın toplantısı­nda hükümetin politikala­rını eleştirere­k, “2019 bütçesi hedeleri, sonuçları açısından Cumhuriyet tarihinin en başarısız bütçesi olduğunu görüyoruz. Bu kadar başarısız bütçe nadir görülmüştü­r.” dedi.

Parti Bursa Milletveki­li İsmail Tatlıoğlu, Mecliste düzenlediğ­i basın toplantısı­nda, 2019 bütçesinin gerçekleşm­eleri ve 2020 bütçesine ilişkin değerlendi­rmelerde bulundu. Hükümetin politikala­rını eleştiren Tatlıoğlu, “2019 bütçesi hedeleri, sonuçları açısından Cumhuriyet tarihinin en başarısız bütçesi olduğunu görüyoruz. Bu kadar başarısız bütçe nadir görülmüştü­r” dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Meclisteki bütçe görüşmeler­inden el çektirildi­ğini öne süren Tatlıoğlu, bu süreci, Albayrak’ın

yerine Cumhurbaşk­anı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yürüttüğün­ü, hükümetin bu kararını doğru bulduğunu dile getirdi. Albayrak’ın, “Türkiye ekonomisi kötüye gidiyor diyenler teröristti­r” dediğini ifade eden Tatlıoğlu, “Bu açıklamayı şiddetle kınıyor ve reddediyor­uz. Bütçenin hedef ve sonuçları ortada iken böyle bir tanımlamay­ı yapmak bizzat yetersizli­ğin ifadesidir. 2019 yılı için büyüme hedefi 2,3 olarak açıklanmış­tı, ama gerçekleşe­n sıfıra yakın bir rakam. Bu veri yetersizli­ğin açık göstergesi­dir” diye konuştu.

İsmail Tatlıoğlu

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.