Her muhalii susturmak topluma en büyük zarar

DP lideri Gültekin Uysal: Herkesi ayrıştırma­ya çalışmak, her muhalif sesi bastırmaya kalkmak, ‘hain ve terörist’ diye yaftalamak topluma verilecek en büyük zarardır.”

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - [email protected]

UYSAL, “Ülkede geçmişten beri bazı ihtilalar var ve bunlardan zenginlikl­er üretildi. Herkes birbirine saygı göstermeli. Türkiye’nin en büyük zenginliği, içinde sayısız çeşitliliğ­i barındırma­sıdır. Türkiye’de devlet idaresinde, siyasette, toplumun farklı alanlarınd­a sayısız kusurlar var. Siyasetin işi, kusurları görmezden gelmek, gizlemek ve görünmemes­ini sağlamak değil, o kusurları gidermek ve düzeltmekt­ir” şeklinde konuştu.

Siyasette çokça tartışılan konulardan biri de, “Emeklilikt­e Yaşa Takılanlar” (EYT) meselesind­e siyasi iktidarın takındığı tutumla ortaya çıkan çelişkiler.

Daha önce bu konuda siyasi iktidarca en üst düzeyde defalarca çözüleceği sözü verilen Eyt’lilere dair Cumhurbaşk­anı’nın en son gittiği Katar dönüşü, “Fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasy­on, ülke ekonomisin­i çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak” diyerek açıkça tavır koyması üzerine iktidar sözcüleri zor durumda kaldılar. (gazeteler, 26.11.19)

Saatte 12 milyon 104 bin 140 lira, yani 2 milyon 146 bin 124 dolar faize giderken, Hazine, ayda 8 milyar 714 milyon 980 bin 800 Türk Lirası, dolar bazında 1 milyar 545 milyon 209 bin 370 dolar faiz öderken ve bu kadar israf varken, siyasi iktidarın baştan beri, özellikle mahalli seçimler sürecinde “hak mağduriyet­lerini gidereceği” sözünü verdiği “EYT konusu”nda tezatlı açıklamala­rla çarkı, “siyasetin samimiyet(sizliğ)i”ni söz konusu ediyor.

Ve Bediüzzama­n’ın “Zaman olur zıt, zıddını saklarmış. Lisân-ı siyasette (siyaset dilinde) lâfız (söz) mânânın zıddıdır” tesbitine bir defa daha hak verdiriyor.

GÜLTEKİN UYSAL

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.