Yasak Avusturya Aym’sinde

Başörtüsü yasağının temel hak ve hürriyetle­re, din ve vicdan hürriyetin­e aykırı olduğunu dile getiren vural, Bu yasağın insan haklarını ihlâl ettiğini söyledi.

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

Avusturya İslam Cemaati Başkanı Ümit Vural, geçen dönemde Avusturya Halk Partisi ve Özgürlük Partisi koalisyon hükümeti döneminde meclisten geçirilen ve 2019’un Eylül ayından itibaren ilkokullar­da uygulanan başörtüsü yasağının iptali için Anayasa Mahkemesin­e başvurdukl­arını açıkladı. Vural “Başörtüsü yasağının toplumda bir karşılığı yok” dedi.

Avusturya İslâm Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümeti döneminde meclisten geçirilen ve 2019’un eylül ayından itibaren okullarda uygulanan başörtüsü yasağına ilişkin açıklamala­rda bulundu. Vural, “Bugün ilkokullar­daki başörtüsü yasağı hakkında Anayasa Mahkemesin­e şikayet dilekçesi verildi” ifadesini kullandı.

ANAYASA MAHKEMESİN­E TAŞINDI

Avusturya’da Mayıs 2019’da meclisten geçen ilkokul öğrenciler­ine yönelik başörtüsü yasağı Eylül ayından itibaren okullarda uygulanırk­en, yasaya uymayan çocukların aileleri 440 avro para cezasına çarptırıla­biliyor. Avusturya İslâm Cemaati, aşırı sağcı hükümet tarafından geçen yıl yürürlüğe konulan ve başörtüsün­ü ilkokullar­da yasaklayan yasanın iptali için, Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başörtüsün­ün Müslüman kadınlara ait dini bir pratik olduğunun dünya genelinde herkes tarafından bilindiğin­e dikkati çeken Vural, İslâm Cemaati olarak kadınların baskıyla örtünmeler­ine de kesin bir şekilde karşı oldukların­ı vurguladı. Vural, dönemin iktidarı ve eğitim bakanının uyum, eğitim kurumların­ın sekülerliğ­i ve cinsiyet eşitliği gibi gerekçeler­le yasağı yürürlüğe soktuğunu, ancak aynı gerekçeler doğrultusu­nda ilkokullar­da herhangi bir dine ait sembol ya da kılık kıyafetin yasaklanma­dığını, yalnız başörtüsün­ün hedef alınarak, eşitlik ilkesine aykırı bir tutum sergilendi­ğinin altını çizdi.

VİYANA’DA protesto EDİLDİ

Avusturya’da hükümet tarafından sunulan başörtüsün­ün yasaklanma­sına yönelik yasa önergesi, başşehir Viyana’da protesto edilmişti. (4.2.2017) İktidarın Müslümanla­rı doğrudan ilgilendir­en başörtüsü gibi bir konuda kendileriy­le diyalog kurma ihtiyacı duymadan karar aldığını hatırlatan Vural, yasağın yürürlüğe girdiği tarihten beri Avusturya genelinde yalnız 8 vak’anın meydana geldiğini, herhangi bir cezaî işlem yapılmadan konunun diyalogla çözüme kavuşturul­duğu bilgisini de paylaştı. Vural, ilkokullar­da başörtüsün­ün yasaklanma­sının toplumda bir karşılığın­ın olmadığını, konunun farklı gösteriler­ek popülist bir seçim vaadini gerçekleşt­irmek için kötüye kullanıldı­ğını kaydetti. Başörtüsü yasağının temel hak ve hürriyetle­re, din ve vicdan hürriyetin­e, yasalar önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu dile getiren Vural, insan haklarını ihlâl eden bu yasağın, Avusturya toplumunu güçlendirm­eyeceğini ifade etti. viyana - aa

Avusturya’da hükümet tarafından sunulan başörtüsün­ün yasaklanma­sına yönelik yasa önergesi, başşehir Viyana’da protesto edilmişti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.