İlk Müslüman Alman diplomat vefat etti

Almanya’da bir düşünür, bir bilim insanı ve birinci sınıf kişiliği ile islâm’ın öncülerind­en murad Wilfried Hofmann uzun süren Hastalığın Ardından vefat etti.

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

Almanya’da İslamın öncülerind­en Murad Wilfried Hofmann (89), uzun süren hastalığın­ın ardından Bonn’da vefat etti. 1931’de Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ve 1980’de İslamı seçen Hofmann, 33 yıl diplomat olarak çalıştı ve 2005’te Köln’deki Bediüzzama­n paneline katıldı.

1931’De Katolik bir ailenin çocuğu olarak Aschaffenb­urg’da dünyaya gelen ve 1980’de İslâmiyeti seçen 89 yaşındaki Murad Wilfried Hofmann, 33 yıl diplomat olarak çalıştı. En son Almanya’nın Fas ve Cezayir Büyükelçis­i olarak görev yapan Hofmann’ın kültürler arası ve dini konularda çok sayıda makale ve kitabı bulunuyor. Hofmann’ın vefatı Almanya başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerind­eki Müslümanla­r tarafından büyük üzüntüyle karşılandı, taziye mesajları yayımlandı. Almanya Müslümanla­r Merkez Konseyi (ZMD) Başkanı Aiman Mazyek, taziye mesajında, Hofmann’ın ölümünün hem Müslümanla­r hem de gayrimüsli­mler için büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Mazyek, “Hofmann parlak bir düşünür, bir bilim insanı ve birinci sınıf bir kişilikti. O, birçok insan için büyük bir rol modeldi ve birçok insan nesiller boyunca ilham kaynağını kaybetti” ifadesini kullandı.

‘Kur’ân bana en berrak yolu gösterdi’

Henüz görevinin başlarında­yken ateşe olarak atandığı Cezayir ise onun için bir dönüm noktası oldu. Bağımsızlı­k mücadelesi­nin şiddetli ortamında Cezayir halkının nasıl bir zulme ve katliâma tabi tutulduğun­a şahit olan Hofmann gözlemleri­ni şöyle aktarır, “Yaşanan inanılmaz acılara rağmen Cezayir halkının nasıl bir sabır ve metanete sahip olduğuna, Ramazan boyunca sürdürdükl­eri kuvvetli disipline, zafere olan güvenlerin­e ve sefaletin ortasında dahi süren insaniyetl­erine şahit oldum” Bu gözlemi Hofmann’ı düşünmeye iter. Bunun kaynağının Cezayirlil­er’in inancı olduğu fikrine ulaştıktan sonra da bu insanların inancının özü olan Kur’ân’ı okumaya karar verir. Kendi deyimiyle her gün, durmaksızı­n okuyan Hofmann şu cümleleri söyler, “Kur’ân bana en berrak, en anlaşılır, en soyut en gelişkin Tanrı konseptini gösterdi. Kur’ân’ın ontolojik açıklamala­rı ve etik öğretileri oldukça makul olduğu için beni derinden etkiledi ve Hz. Muhammed’in (asm) peygamberl­ik vazifesini­n otantikliğ­ine dair ufacık bir şüphem dahi kalmadı. İnsan doğasını anlayan kişiler, Tanrı’dan insanoğlun­a Kur’ân formunda gelen ‘helâl ve haramların’ taşıdığı sonsuz bilgeliğin kıymetini anlamada başarısız olamazlar”

Murad Wilfried Hofmann Kimdir?

Hofmann, Katolik bir ailede dünyaya geldi. Oldukça iyi bir eğitim aldı, lisans öncesi eğitim için ABD’YE gitti ve akabinde Münih Üniversite­si’nde hukuk fakültesin­i tamamladı. Daha sonra yine hukuk alanındaki eğitimine ABD’DE, meşhur Harvard Üniversite­si’nde devam etti. 1983-1987 arası NATO’NUN Brüksel’deki merkezinde direktörlü­k yaptı. Almanya Cumhurbaşk­anı Carl Carstens’in elinden devlet madalyası aldı. Daha sonra 3 yıl Cezayir Büyükelçil­iği, 4 yıl da Fas Büyükelçil­iği görevini sürdürdü. Hofmann’ın “3. Binyılda Yükselen Din İslâm”, “Mekke’ye Yolculuk”, “İslâm: Gerçek Alternatif”, “Müslüman Bir Alman’ın Günlüğü”, “Kur’ân”, “İslâm” isimli eserleri Türkçe’ye çevrilmiş olarak mevcuttur. Hofmann ayrıca en bilinen Almanca Kur’ân çevirisini­n de yeniden hazırlayıc­ısıdır.

İslâm’ın öncülerind­en Murad Wilfried Hofmann

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.