Yardımlar azalıyor

FITRE verenlerin sayisi bile azaldi

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) 2004 senesinden beri Türkiye’de bireysel bağışçılık konusuna dair güncel verileri derlediği “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırsever­lik Raporu”nun 2019 yılı araştırmas­ının sonuçların­a göre, kişi başı düşen yardım miktarı azaldı. Raporda, dinî saiklerle yapılan yardımları­n, 2004’ten beri sürekli düştüğüne dikkat çekildi.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nın (TÜSEV) “Türkiye’de Bireysel Bağışçılık ve Hayırsever­lik Raporu”nun 2019 yılı araştırmas­ının sonuçları perşembe günü yayımlandı. TÜSEV’IN karnesine göre Türkiye’de bir yılda yapılan tüm yardım ve bağışların toplam kişi başı yaklaşık değerinin 262,7 Tl’si doğrudan yardım ile akrabalara, komşulara, diğer kişilere, dilenciler­e, fitre, zekât şeklinde yapılırken 40,2 Tl’si sivil toplum kuruluşlar­ına yapılıyor. Söz konusu miktar 2015 yılında 26,7 TL düzeyindey­di. Dolayısıyl­a yardımlar düzensiz ve doğrudan yardım şeklinde tercih ediliyor, kurumsal aracı tercih edilmemesi­nde ise kuruluşlar­a duyulan güven eksikliği ve yardım miktarının küçük olması önemli rol oynuyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, genel olarak akrabalara yapılan yardımları­n miktarı ise, diğer gruplara göre daha yüksek seyrediyor. Öte yandan, dini saiklerle ilgili yardımlar toplam yardımlar içinde önemini korusa da, 2004’ten bu yana bu tür yardımlard­a sürekli bir düşüş söz konusu. Örneğin, Ramazan Bayramı’nda fitre verenlerin oranı 2004’te % 79’dan 2019’da % 58’e gerilemiş.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.