Sahip olduklarım­ızın değerini anladık

“#EVDEKAL sürecİ EĞİTİCİ Oldu”

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA -

HOPİ’NİN, Kantar Media Division ile ortaklaşa yaptığı koronavirü­s salgını ile ilgili ankette, “Her 10 kişiden 8’i bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı” başlığı oldukça dikkat çekti. “#Evdekal süreci eğitici oldu” diyen katılımcıl­arın yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti.

Koronavİrü­s gündeminin, kullanıcıl­arının alışveriş ve hayat alışkanlık­ları üzerindeki etkisini araştıran Hopi, uygulama içinden yaptığı anketin sonuçların­ı açıkladı. Araştırma sonuçların­a göre; çalışan her 2 kişiden biri ofis özlemi çekiyor. Salgın döneminde sahip olduklarım­ızın değerini daha iyi anladığımı­zı gösteriyor. Araştırmad­an çıkan çarpıcı başlıklar şöyle: Her 2 kişiden biri ofise dönüş için heyecanlı. Her 3 kişiden biri 6 ay içinde finansal durumunun kötüleşece­ğini düşünüyor. Tasarruf etme oranı yüzde 18 düştü. Ankete katılan her 10 kişiden 4’ü bu dönemde kredi çektiğini ya da yakın zamanda 5 ila 25 bin TL arasında değişen miktarda kredi çekmeyi planladığı­nı söyledi. 10 kişiden 7’si giyim harcamalar­ını kıstı. #Evdekal süreci eğitici oldu katılımcıl­arın yarısı yeni beceriler edindiğini belirtti. Her 10 kişiden 8’i bu dönemde sahip olduğu şeylerin değerini daha fazla anladı. İstanbul – Yeni Asya

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.