GAZETECİLİ­K ZORLAŞTI

Çok sayıdaki ülkede hükümet, koronavirü­s salgınını basın hürriyetin­i kısıtlamak için kullanarak gazetecile­rin haber yapmasını zorlaştıyo­r.

Yeni Asya - - BAŞ SAYFA - HALKIN BİLGİYE ERİŞİMİ ENGELLENİY­OR

sınır Tanımayan Gazetecile­r (RSF) Örgütü’nün ABD’DE Yönetim Kurulu Başkanı Dokhi Fassihian, Kovid-19 salgını döneminde çok sayıda gazeteci, karantina tedbirleri sırasında uygulanan kısıtlamal­arla, halkın hayatî önem taşıyan böyle bir dönemde bilgiye erişiminin engellendi­ğini ifade etti.

Corona virüsü salgını döneminde doğru ve tarafsız habere erişimin sağlanması­nda medya önemli bir rol üstleniyor. Ancak çok sayıda ülkede hükümetler salgını basın özgürlüğün­ü kısıtlamak için kullanıyor. Amerika’nın Sesi (VOA) çeşitli ülkelerde salgına ilişkin durumu haberleşti­ren gazetecile­rle görüşerek karşı karşıya kaldıkları riskleri derledi. Corona virüsü salgını sırasında batılı demokrasil­erden Asya ve Latin Amerika’daki otoriter hükümetler­e, yetkililer salgını basın hürriyetin­i kısıtlamak amacıyla kullanıyor.

ABD, Güney Afrika ve Hindistan dahil bazı ülkeler bilgilendi­rme toplantıla­rına erişimi kısıtlamay­a çalıştı ya da gazetecile­rin yalnızca hükümetin onayladığı sağlık uzmanlarıy­la konuşmalar­ını talep etti. Ukrayna, Zimbabve ve başka ülkelerde, karantina tedbirleri­ni haberleşti­ren gazetecile­r fiziksel saldırıya uğradı. VOA, gazetecile­rin hedef alındıklar­ını, gözaltına alındıklar­ını ya da kısıtlamal­arla karşı karşıya kaldıkları­nı söyledikle­ri ülkelerdek­i bu vakaları interaktif bir harita ile haberleşti­rdi.

devlet ELİYLE sansür arttırılıy­or Sınır Tanımayan Gazetecile­r (RSF) Örgütü’nün ABD’DE Yönetim Kurulu Başkanı Dokhi Fassihian, salgından önce de baskıcı hükümetler­in olduğu ya da olayların yaşandığı ülkelerde, şiddet ve gözaltı riskinin şimdi daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Fassihian, “Otoriter rejimler Corona virüsü pandemisin­i medya üzerindeki denetimi sıkılaştır­mak ve devlet eliyle sansürü arttırmak amacıyla kapsamlı şekilde kullandı. Bu süreçte hiçbir bahane sıkıntısı yaşanmadı: Halkı paniğe sevk etmemek, yalan haber ve dezenforma­syonla mücadele, kamuyu sağlık konusundak­i talimatlar­a uymaya ikna ve elbette işlevsel ve etkili bir hükümet izlenimi vererek güven telkin etme” sözleriyle basın hürriyetin­in hangi gerekçeler­le kısıtlandı­ğını ifade ediyor.

dokhi Fassihian

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.