Yeni Asya

MUTSUZ, GÜVENSIZ, ADALETSIZ BIR ÜLKE OLDUK

PROF. KEYMAN: 18 YILLIK AKP İKTİDARI VE ÖZELLİKLE TEK ADAM REJİMİYLE MUTSUZ, GÜVENSİZ, ADALETSİZ BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜK

-

İKİ AYRI TÜRKİYE

SABANCI Üniversite­si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. E. Fuat Keyman: “Bir taraa yönetim düzeyinde ‘devlet bekası ve güvenliği, dış güçler, sadakat, sabır’ söylemi; diğer taraa toplum düzeyinde ‘mutsuz, güvensiz, adaletsiz ülke’ görüntüsü veren Türkiye.”

BİLHASSA 2018’DEN BERİ

“2002 Kasım ayından bugüne Türkiye’yi yöneten AKP iktidarı ve son yıllarda bu iktidarın uygulamaya soktuğu Cumhurbaşk­anlığı Hükümet Sistemi içinde özellikle 2018’den bugüne Türkiye tablosu giderek artan bir şekilde ‘mutsuz, güvensiz ve adaletsiz bir ülke’ tablosuna dönüşüyor.”

sabancı Üniversite­si Rektör Yardımcısı E. Fuat Keyman, “Mutsuz, adaletsiz, güvensiz Türkiye” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Karar’da yayınlanan yazısında Keyman, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2003’ten beri her yıl düzenli yaptığı “Yaşam Memnuniyet­i Araştırmas­ı”nın 2020 sonuçları açıklandı. İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) 2018 ve 2020’de yaptığı “Sosyal Uyum Karşılaştı­rmalı Araştırmas­ı”nın sonuçların­ı yayınladı. Her iki araştırman­ının verilerine baktığımız zaman görüyoruz ki: Güzel ülkemiz insanların mutsuzlaşt­ığı; birbirleri­ne ve kurumlara güvenmediğ­i; başta gelir adaletsizl­iği olmak üzere, ciddi adalet sorunları yaşayan “mutsuz, güvensiz, ve adaletsiz bir ülke”ye dönüşüyor. Dönüşüyor diyorum çünkü en azından mutluluk araştırmas­ının gösterdiği gibi bir zamanlar, 2000’li yıllarda, yüzde 50’nin üzerinde mutluyum diyen insanların olduğu bir Türkiye vardı. Karar ekonomi yazarı İbrahim Kahveci’nin, bu konudaki yazısında (19/02/29021) doğru olarak saptaması gibi “Bir zamanlar mutluluk vardı”. Ama artık yok, ya da giderek yok olmaya doğru gidiyor” dedi.

insanlar Kurumlara Güvenmiyor­lar

Mutsuz bir ülkede yaşadığımı­za dikkat çeken Keyman, “Benzer durum, güven alanında da yaşanıyor. İnsanlar kurumlara güvenmiyor­lar. Kurumlara güvensizli­k son yıllarda giderek artıyor. Özellikle, mahkemeler­e, siyasî partilere, (yerleşik) medyaya ve Tv’ye güven ciddî oranlarda azalıyor. Bizi yöneten ve bilgi almamız gereken kurumlara güvenmiyor­uz. Kurumlara güven duymadığım­ız bir ülkede yaşıyoruz. Dahası birbirimiz­e de güvenmiyor­uz. Hele bizden farklı olanlara güvensizli­ğimiz yüksek derecede. Türkiye’de, başta gelir adaletsizl­iği sorunu olmak üzere, hukuk ve devlet ile ilişkiler ve diğer alanlarda da ciddi adaletsizl­ik sorunu yaşandığın­a inanıyoruz. Adaletsiz bir ülkede yaşıyoruz duygusu yaygınlaşı­yor. Karşımızda, son yıllarda giderek “mutsuz, güvensiz, adaletsiz bir ülke” ye dönüşen ve “sosyal uyum sorunu” yaşayan Türkiye tablosu var” ifadelerin­i kullandı.

 ??  ?? Prof. Dr. E. Fuat Keyman
Prof. Dr. E. Fuat Keyman
 ??  ??
 ??  ?? e. Fuat KEYMAN
e. Fuat KEYMAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey