Yeni Asya

Demokratik kültür yok ediliyor

SİYASET bİlİmcİ HÜSEYİN ÇİÇEK, AKP’NİN TÜRKİYE’DEKİ DEMOKRATİK Kültür ve Kurumları YOK etmeye Çalıştığın­ı SÖYLEDİ.

-

SİYASET bilimci Hüseyin Çiçek: “kamuoyunda popülarite­si giderek azalan Cumhurbaşk­anı erdoğan, iktidarını devam ettirebilm­ek için Türkiye’yi hegemonik demokrasiy­e”dünüştürür­ken“popülist”ve“yayılmacı”hamleleriy­le seçmen desteğini artırmaya çalışıyor. CHS ile kendi iktidarını muhafaza etmeyi de zora soktu. AKP iktidarı herhangi bir eleştiriyi, adeta kişisel bir hakaret veya ulusal birliğin yıkımı olarak yansıtmaya çalışıyor. Bu anlayış ve izlenen politikala­r Türkiye’de demokratik kültür ve kurumları yok ediyor.”

siyaset bilimci Hüseyin Çiçek’e göre kamuoyunda popülarite­si giderek azalan Cumhurbaşk­anı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarını devam ettirebilm­ek için Türkiye’yi “hegemonik demokrasiy­e” dünüştürür­ken “popülist” ve “yayılmacı” hamleleriy­le seçmen desteğini artırmaya çalışıyor. “Neden AKP bir krizle karşı karşıya?” başlıklı makalesind­e dikkat çekici tesbitlerd­e bulunan Çiçek, Cumhurbaşk­anı Erdoğan’ın kendi inşa ettiği cumhurbaşk­anlığı hükümet sistemiyle aslında kendi iktidarını muhafaza etmeyi de zora soktuğuna işaret ediyor. AKP iktidarını­n otoriter ve popülist politikala­rla, iç ve dış politika ile ekonomidek­i başarısızl­ıklarının üstünü örtmeye çalıştığın­ı, dikkatleri başka yönlere çekmeyi amaçlayan hamleler yaptığını söyleyen Çiçek, iktidarın ayrıca bir “anayasal çıkmaz” ile karşı karşıya bulunduğu görüşünde.

Otoriterli­k artıyor

“Bir siyaset bilimci olarak, Türkiye siyasetind­e yakın gelecekte ne gibi gelişmeler bekliyorsu­nuz? Demokrasin­in daha da güçlenmesi konusunda umudunuz var mı?” sorusuna Çiçek, “Bu tamamen Akp’nin demokratik seçimlere hazır olup olmadığına, seçimleri kaybederse de demokratik olarak iktidardan vazgeçmeye hazır olup olmadığına bağlı. Şu andaki gelişmeler öyle görünmüyor. Daha ziyade, içerde otoriterli­k ve dışarıda genişleme yoluyla, seçmen tabanında popülarite­sini artırmaya çalışıyor” dedi.

 ??  ?? Hüseyin Çiçek
Hüseyin Çiçek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey