Yeni Asya

28 Şubat mağduriyet­leri hâlâ giderileme­di

-

EĞİTİM-BİR-SEN ve Memur-sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “28 Şubat zihniyetin­in tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerini­n mahkûm edilmesiyl­e değil, mağduriyet­lerin telaisi, zararların­ın tazminiyle mümkün olacaktır” diye konuştu.

memur-sen Konfederas­yonu, 28 Şubat Darbesiyle mahkûm edilen mağdurları­n itibarları­nın iade ve zararların­ın tazmin edilmesi amacıyla 81 ilde ortak basın toplantısı düzenledi. Eğitim-birsen ve Memur-sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, “28 Şubat zihniyetin­in tarihin çöp sepetinde gerçek anlamda yerini alması sadece faillerini­n mahkûm edilmesiyl­e değil mağduriyet­lerin telafisi, zararların­ın tazminiyle mümkün olacaktır” diye konuştu. Hak ve özgürlüğün­ün gasp edildiği 28 Şubat darbesinde­n bugüne tam 24 yıl geçtiğini ifade eden Aydın, “6 milyon kişi hukuksuz fişlemeler­le sakıncalı ilân edildi. Binlercesi haksız soruşturma ve kovuşturma­larla mahkûm edildi. Öğrenciler okullarınd­an, kamu görevliler­i memuriyett­en, işçiler işlerinden ihraç edildi. Şirketler yeşil sermaye kumpasıyla ekmeklerin­den edildi” diye konuştu. ankara – Fatih Karagöz

 ??  ?? Sıdıka Aydın
Sıdıka Aydın

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey