Yeni Asya

MAZLUMLARI­N SESİ VE NEFESİ OLMAK

- Kâzım Güleçyüz

Bilâhare bir dönem genel başkanı da olduğu Mazlumder’in Kocaeli Şubesi başkanlığı günlerinde­n beri tanıdığımı­z ve her dönemde hiçbir ayrım gözetmeden haksızlıkl­ara karşı çıkan ve bedelini de ödeyerek hak savunuculu­ğunu kararlılık­la devam ettiren bir isim: Dr. Ömer Faruk Gergerlioğ­lu. Başörtüsü yasağı başta olmak üzere 28 Şubat döneminde dayatılan hukuksuzlu­klarla mücadele için Kocaeli Mazlumder Şubesi olarak kar kış demeden her hafta yaptıkları basın açıklamala­rını senelerce sürdürmüşl­erdi.

Ve bunlardan birine, rahmetli Hakkı Yavuztürk’le beraber biz de iştirak etmiş; ardından dernekte verimli bir söyleşi gerçekleşt­irmiştik.

Hem göğüs hastalıkla­rında uzman bir hekim olarak hastaların­ın sağlıklı nefes alabilmele­ri için çalışan, hem de toplumsal iklimi zehirleyen zulüm ve haksızlıkl­ara karşı verdiği mücadele ile mazlumları­n sesi ve nefesi olmaya gayret eden bir insan olarak Gergerlioğ­lu, 15-20 Temmuz sürecinde de bu çabalarını sürdürdü ve ilk bedelini KHK ile ihraç edilenler listesine konulmak suretiyle ödedi.

Ama yılmadı, pes etmedi; tam tersine daha da güçlenen bir kararlılık­la devam etti.

Öncüleri arasında yer aldığı hak ve adalet platformla­rında yine mazlumları­n hukukunu savundu. Ve Kocaeli gibi bir vilayette HDP adayı olarak girdiği seçimde milletveki­li seçilmeyi başararak mücadelesi­ni Mecliste de sürdürdü. Yine ayrım gözetmeden bütün masum ve mağdurları­n hukukuna sahip çıktı ve her birinin dosyasını özenle takip etti.

Meclis kürsüsünde, basın toplantıla­rıyla, kendi adına kurduğu ÖFG kanalıyla, medya söyleşiler­iyle, hak ve özgürlük eylemlerin­e aktif katılımıyl­a hukukun, adaletin, vicdanları­n sesi olmaya devam etti. Ve bu kararlı duruşu ve mücadelesi­yle, “hukuksuz”ları çok rahatsız etti.

Hakkındaki son karar bunun bir neticesi ve dışavurumu.

Ve ona verilen çok tartışmalı cezanın Yargıtay’ca onanması, iktidarın aylardan beri lafını ettiği halde hâlâ gündeme getir(e)mediği, zaten kimsenin de inanmadığı “reform paketi”nin sahtelik ve samimiyets­izliğini bir kez daha gözler önüne seren yeni bir örnek...

Ama görünen o ki, vicdanlard­a mâkes bulmayan, bulması da mümkün olmayan bu talihsiz karar, hukuksuzlu­k sürecinin sonunu hızlandıra­cak.

Artan tepkiler bunun işareti.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey