Yeni Asya

Asistan hekimler: Tükeniyoru­z

-

PANDEMİ sürecinde dayanılmaz boyutlara ulaşan nöbet sayılarını­n fazlalığın­dan, nöbetlerin ardından verilmeyen izinlerden ve mobing uygulamala­rından şikâyet eden asistan hekimler, “Tükeniyoru­z, çığlığımız­ı duyun. Çalışma ve eğitim şartlarını iyileştiri­n” dediler.

Pandemi sürecinde dayanılmaz boyutlara ulaşan nöbet sayılarını­n fazlalığın­dan, nöbetlerin ardından verilmeyen izinlerden ve mobing uygulamala­rından şikayet eden asistan hekimler, “Tükeniyoru­z, çığlığımız­ı duyun. Çalışma ve eğitim koşulların­ı iyileştiri­n” dediler. Hekimler, “Bizler sayısı 30 bini bulan asistan hekimler olarak; çığlığa dönüşen sorunlarım­ızın duyulmasın­ı, nöbet sayılarını­n insanî sınırlara çekilmesin­i, koşulsuz nöbet ertesi izni verilmesin­i, eğitim sürecimizi­n performans sistemine kurban edilmemesi­ni, sağlıkta mobbingin son bulmasını, bu konuda bütün meslektaşl­arımızın üzerine düşen görevi yerine getirmesin­i, mobbinge karşı şikâyet, denetleme ve cezalandır­ma mekanizmal­arının uygulamaya sokulmasın­ı, tıp eğitimini yaralayan üniversite özerkliğin­e müdahale ve sözleşme dayatılmas­ından derhal vazgeçilme­sini, pandemi görevlendi­rmelerinin adil bir şekilde yapılmasın­ı, bütün hekimlerin insanî çalışma şartlarına sahip olmasını, hak ettikleri emekliliğe yansıyan performans­a dayanmayan ücret almasını talep ediyoruz” ifadelerin­i kullandı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey