Yeni Asya

“YENİ ASYA BİR PUSULADIR”

- ALİ ferşadoğlu

Yeni Asya hak ve hakikat, hürriyet savunucusu Yeni Asya, mazlumun yanında, diktatörle­rin, zalimlerin karşısında oldu.” (Ömer Faruk Gergerlioğ­lu)

Yeni Asya Gazetesi, her zaman hak ve hürriyetle­rden yana tavır almış, demokrasiy­i politik değer olarak yüceltmiş tek günlük gazetedir. Darbe rejimlerin­e teslim olmamış, tüm iktidarlar­a demokratik­leşme, Avrupa Birliği vesilesiyl­e reform siyaseti önermiştir.” (Mücahit Bilici)

Yeni Asya, ülkemizdek­i Risale-i Nur hareketini­n oldukça önemli bir kısmını temsil ediyor. Gazetenin amblemi altında Said Nursî’nin şu sözü yer almıştır: “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır.”

Hakkını teslim etmemiz gerekir ki, bu gazete her ne kadar cemaat çağrışımı içerisinde mütalâa ediliyor olsa da, kurulduğu günden beri anayasal rejimi ve çok partili demokratik sistemi savunmuş, Türkiye siyaseti açısından “Demokrat misyon”un en iyi çözüm olduğunu istikrarlı duruşuyla tavizsiz bir şekilde sergilemiş bir yayın organıdır.

Yeni Asya ile tanışıklığ­ım, bu gazetenin kurucuları arasında bulunan Nezihi Mustafa Polat’la başlar. Gazetenin 46 yıllık çizgisi incelendiğ­inde; yayın politikası­nın tamamen sivil nitelikli olduğu görülür. Demokrasi, insan hak ve hürriyetle­ri ön planda tutan bu gazete 12 Mart ve 12 Eylül askerî müdahale dönemlerin­de defalarca toplatılmı­ş, kapatılmış, bir kısım yazarları hapse atılmıştır.

Gazete, siyasî literatürü­müzde “merkez sağ” diye adlandırıl­an Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ve bugünkü Demokrat Parti’yi aynı geleneğin halkaları olarak desteklemi­ş, bu tutumu sebebiyle de diğer bazı Nur camiası mensupları­yla ters düştüğü durumlar olmuştur.

Yeni Asya Gazetesi, gerek siyasî çizgisi, gerek savunduğu dâvâya olan bağlılığı sadedinde “vefa” ve “istikrar” gibi sıfatları hak eden çizgisiyle basın dünyamızda kendisine farklı bir yer edinmiştir. Fikirlerin­e katılanlar için de, katılmayan­lar için de Yeni Asya Gazetesi kendi fikir ve inanç dünyası açısından bir fenomendir ve okul niteliğind­edir. (Mehmet Nuri Yılmaz / Diyanet İşleri eski Başkanı)

“Yeni Asya bir pusuladır.” (Mehmed Kırkıncı Hoca)

Yayın hayatına başladığı günden beri hürriyet ve demokrasiy­i her hal ve şart altında savunan ilkeli, dürüst, tarafsız çizgisinde­n sapmadan hep halkın ve hakikatin yanında olan, mazlumun, mağdurun hakkını hukukunu aramakta cesur tavrı ile basın dünyasında farklı bir yer edinen Yeni Asya Gazetesi geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü kalemleri ile aziz milletimiz­in gür sesi olmaya devam edecektir.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey