Yeni Asya

NURDAN KATRELER

-

$ペゅ;┲yり;$セ0∧‡;$〝よ;╀ぐ$╀g$セ〝┥》‡;$ペ╁6$セペ┥っ┥† 2み∠∧‡¥┥W$0∂G$┉╀こ┳7$る_Q╀7$〝┲‡┲6; Ölüm, bizim için, sırr-ı Kur’ân ile, idam-ı ebedîden terhis tezkeresin­e çevrilmiş. ‘┌;ノ;ヴが"ゲく"ヲヴヴ

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey