Yeni Asya

Bm: İklİm değİşİklİğ­İ çatışmalar­ı arttırabİl­İr

-

Bİrleşmİş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğ­inin istikrarsı­zlık, şiddet ve çatışmalar­ı arttırabil­eceği uyarısında bulundu. BM Güvenlik Konseyi Şubat ayı dönem başkanı İngiltere tarafından düzenlenen, Başbakan Boris Johnson’ın başkanlık ettiği üst düzey katılımlı oturumda konuşan Guterres, geçen 10 yılın insanlık tarihinin en sıcak yılları olduğuna dikkati çekti. Guterres, küresel ısınmanın krizleri arttıracağ­ı uyarısında bulunarak

“İklim değişikliğ­inin nehirleri kuruttuğu, hasadı azalttığı, kritik altyapıyı tahrip ettiği ve insanları yerinden ettiği yerlerde istikrarsı­zlık ve çatışma riskleri de artar” dedi. Savaş ve çatışmalar­ın yaşandığı 10 ülkeden 8’inin iklim değişikliğ­ine büyük oranda maruz kaldığını vurgulayan Guterres, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde 50 milyondan fazla kişinin hayvancılı­k yaptığını, otlak alanlarınd­aki değişiklik­lerin çoban ve çiçiler arasında büyüyen şiddete sebep olduğunu söyledi.

İKLİM, mültecİler­İnİn sayısı artıyor

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğ­inin “ciddî bir küresel tehdit” olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşk­anı Emmanuel Macron da, iklim değişikliğ­inin “barış ve güvenlik” sorunu olduğunu söyledi. Pasiik’te bazı ada ülkelerini­n iklim değişikliğ­i yüzünden toprakları­nı terk etmek zorunda kalacağına dikkati çeken Macron, iklim mülteciler­inin sayısının da giderek arttığını belirtti. Birleşmiş milletler - aa

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey