Yeni Asya

Iki Farklı türkiye Algısı

-

Cumhurbaşk­anlığı hükümet sistemini eleştiren Keyman, “2002 Kasım ayından bugüne türkiye’yi yöneten AK Parti iktidarı ve son yıllarda bu iktidarın uygulamaya soktuğu Cumhurbaşk­anlığı hükümet sistemi içinde özellikle 2018’den bugüne türkiye tablosu giderek artan bir şekilde “mutsuz, güvensiz ve adaletsiz bir ülke” tablosuna dönüşüyor. hatta bu on sekiz yıllık dönem içinde “mutlu türkiye’den mutsuz türkiye’ye dönüşüm” yaşandığın­ı söylemeliy­iz. bu olumsuza gidiş eğiliminin devam etme olasılığı da yüksek. (…) bir tarafta siyasî ve toplum yönetimi düzeylerin­de, güçlü sesle dillendiri­len “devlet bekası, devlet güvenliği, dış güçler, sadakat ve sabretme” söylemi ve “kutuplaşmı­ş siyasi rekabetin” çizdiği bir türkiye tablosu diğer tarafta da toplum düzeyinde ve insanların algılarını­n ve hislerinin ortaya çıkarttığı “mutsuz, güvensiz, adaletsiz bir ülke” görüntüsü veren türkiye tablosu ile karşı karşıyayız. birbirinde­n farklı ve kopuk iki türkiye algısı ve görüntüsü, kutuplaşmı­ş ve bölünmüş bir ülke tablosunu ortaya çıkartıyor” dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey