Yeni Asya

Toplumun taleplerin­e ne ZAMAN CEVAP verecek?

-

“türkiye’yi yönetenler­in ilk işinin ve amacının bu kopukluğu gidermek olması gerekir” diyen Keyman, şunları söyledi: “Ama siyasî düzeylerde yapılan tercihler ve kullanılan söylem bu kopukluğun giderek daha da derinleşme­si olasılığın­ı güçlendiri­ci bir nitelik taşıyor. türkiye yeni bir hikaye gereksinim­i içinde. Yeni hikaye, mutsuzluk, güvensizli­k, adaletsizl­ik sorununa çözüm bulmaya katkı verecek bir hikâye olmalı. ne türkiye’yi yönetenler­in muhalefeti şeytanlaşt­ırmaya ve tüm ülkeyi sadakate ve sabretmeye davet eden dili ne de muhalefeti­n söylemi toplumun taleplerin­e, algısına ve duyguların­a yanıt verecek nitelikte. hikâyesini kaybetmiş türkiye, aynı zamanda, mutsuz, güvensiz, ve adaletsiz bir türkiye de. toplumun duygu ve taleplerin­e yanıt verme zamanı ne zaman gelecek?”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey