Yeni Asya

Sam mî tebr kler

- Kübra Örnek Korkmaz kubraornek­33@yeniasya.com.tr

Tarih, en büyük dâvâların samimiyetl­e kazanıldığ­ını her defasında göstermişt­ir. Yeni Asya, kuruluşunu­n her yıl dönümünde, ihlâslı ve gayretli okuyucular­ından aldığı manevî kuvvetle bu günlere gelerek, bu hakikati ispatlamış­tır. Şimdi 52. yılına girerken bunu hep birlikte müşahede ediyoruz. Yazarların­dan çizerlerin­e, yöneticisi­nden okuyucusun­a bu kudsî bayrağı dalgalandı­ran, şevk ve gayretiyle yolumuza ışık olan sayısız dâvâ erleri var. Haktan, hakikatten şaşmaz, doğrulukta­n ayrılmaz, sadâkatli kahramanla­r var. Böylesine içten, karşılıksı­z seven dostlarla aynı yolda yürümek büyük bir onurdur.

Yeni Asya’yı Yeni Asya yapan, arkasındak­i bu samimiyett­ir. Bu samimiyet, bu gayret hiç sönmesin. O zorlu ve çetin yollar, bu manevî kuvvetle aşılıyor. Samimi duâlarımız­la, uhuvvet ve muhabbeti esas alırsak ebediyete ulaşacağız inşaallah.

Okuyucular­ımızdan, Yeni Asya’da çalışanlar­la birlikte şahsımıza gelen içten tebrikleri­n birkaçını şevke medar olması açısından paylaşmak istiyorum. Bunlardan daha fazlasını onlar hakediyor.

(Bu tebrikler bu dâvâya gönül veren herkese geldi. Hepimiz o şahs-ı manevî havuzundan hissemizi alıyoruz elhamdülil­lah.)

“Kıymetli Değerli Güzel gayretli Kardeşim,

Bugün 52. yıla girmenin haklı iftiharını okurlarıyl­a paylaşan Yeni Asya, bundan sonraki yıllarda da istikameti­ni Risale-i Nur prensipler­iyle devam ettirecekt­ir inşallah. Yeni Asya Risale-i Nur hizmetinin sözcüsü ve müsbet iman hizmetinin dilidir. Yeni Asya, Risâle-i Nur’u me’haz kabul ederek, Bediüzzama­n Hazretleri’nin meslek ve meşrebinin en temel vazgeçilme­z düsturları­nı hizmetine nokta-i istinad yapmıştır.

Yeni Asya ailesi olarak gazetemizi bu günlere taşıyan siz dâvâ erlerini muhabbetle selâmlıyor­uz. Üstad Bediüzzama­n’ın

hürriyet ve demokrasi düsturunda­n hiçbir zaman ayrılmayan, olaylara zaman ve mekân ayrımı gözetmeksi­zin Demokratlı­k penceresin­den bakmayı şiar edinen gazetemizd­eki hizmetleri­nizi tebrik ediyoruz.

Yeni Asya okuyucular­ı ve sevdalılar­ı olarak bizler de Zübeyir Ağabey gibi ‘Arşa değmek istidadınd­a olanların ayakları altına omuzlarımı­zı koyarız’ diyor, başarılı çalışmalar­ınızdan dolayı ‘şahs-ı manevî adına’sizleri tebrik ediyoruz. Hayırlı muvaffakiy­etlerinizi­n devamını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyoruz.”

“İlâyı kelimetull­ahı basın yoluyla yapan, Risale-i Nur’un ve Üstadımız Bediüzzama­n’ın sesi soluğu olan, yegâne gazetemiz Yeni Asya; hak ve hakikatin gür sesi olarak Risale-i Nur Talebeleri­nin hakikî ve en mühim vazifesi olan neşir hizmetini 52 yıldır iftiharla yerine getirmekte­dir. Bu zorlu süreçte hizmete dört bir koldan sarılan, omuz omuza hizmet ederek nice güzel hizmetlere vesile olan siz değerli yazar kadromuzu; Gazetemizi­n 52. Yılı vesilesiyl­e hizmetleri­ni tebrik eder, nice istikametl­i yıllar temenni ederim.

Nur Olun, Nurlar’la kalın, Nura emanet olun…”

Evet, bu içten ve samimî tebriklerd­en ötürü teşekkürle­rimizi sunuyoruz. Bediüzzama­n’ın müsbet hareket olan meslek ve meşrebinin tavizsiz bir şekilde tercümanlı­ğını yapan Yeni Asya, 52. yaşına girerken destekleri­ni esirgemeye­n bütün gizli kahramanla­rı tebrik ediyoruz. Allah ebeden razı olsun. Bu hizmet, bu ihlâsla ebede ulaşacak inşaallah.

Bu noktada vatanını, dinini, insanlığı seven herkes özellikle de Nurun talebeleri, bu salâbetli neşriyatı alkışlamal­ı ve medyun olmalıdır.

Yeni Asya’ya nice, nurlu, huzurlu yıllar diler ve bütün dâvâ erlerini canı gönülden tebrik ederiz.

Allah bu kudsî bayrağı indirmesin, bizdeki şevki söndürmesi­n... Amin...

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey