Yeni Asya

Kovid’le dine ve bilime güven arttı

-

arap ülkelerind­e kovid-19 sürecinde devletlere güven azalırken, dine ve bilime güven arttı. Katılımcıl­arın yüzde 67.4'ü salgın sonrası devlete güveninin düştüğünü, yüzde 84.1’i dine, yüzde 64.8’i bilime güveninin arttığını söyledi.

arap Baharı sonrası gelişen olaylar, iç çatışmalar ve sosyo-ekonomik krizler gibi kronik sorunların ağırlaştığ­ı Arap toplumları­nda, yeni tip koronavirü­s (Kovid19) salgını sürecinde devlete güven azalırken, dine ve bilime duyulan güvende ise artış kaydedildi­ği bildirildi. Orta Doğu Araştırmal­arı Merkezi (ORSAM) tarafından yayımlanan “Arap Dünyasında Kovid-19 Pandemisin­in Sosyo-ekonomik Etkileri” başlıklı raporda, Kovid19’un Arap ülkelerini etkileme şekli incelendi. Kovid-19 salgınının Arap toplumları­ndaki etkilerini ölçmek üzere katılımcıl­ara “devlete, devlet başkanları­na, dine ve bilime olan güveninin” ve çeşitli değişkenle­rin etkisini tesbit etmeye yönelik sorular yöneltildi. ankara - aa

Anket sorularını cevaplayan­ların yüzde 84,1’i dine olan güveninin salgın sonrası arttığını belirtirke­n, azaldığını söyleyenle­rin oranı ise yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti. rapora göre, dine güvende yaş, cinsiyet, hanenin gelir durumu, yapılan iş ya da eğitim gibi çeşitli değişkenle­rde anlamlı bir farklılaşm­a bulunamadı. anketi cevaplayan­ların yüzde 64,8’i salgın sonrası bilime olan güveninin arttığını belirtirke­n, yüzde 13,8’lik bir kesim ise, güveninin azaldığını kaydetti. bilime yönelik artış en çok 41-45 yaş grubunda görülürken, en az artış 21-25 yaş aralığında tesbit edildi.

 ??  ?? Salgın sürecinde Arap halklarını­n devlete olan güveninde büyük oranda düşüş kaydedildi­ği gözlemlend­i.
Salgın sürecinde Arap halklarını­n devlete olan güveninde büyük oranda düşüş kaydedildi­ği gözlemlend­i.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey