Yeni Asya

AYM’NİN UZAYLI ÜYELERİNE

- Ahmet battal

prof. dr.

AKMHP iktidarını­n sahipleri yakında Anayasa Mahkemesi üyelerine “siz uzayda mı yaşıyorsun­uz” diyecek. Bu sebeple onlar söylemeden biz yazalım. Sayın Üyeler siz uzaylı mısınız? Öyle iseniz ne ara uzaya çıktınız? Hükümetimi­z henüz kimseyi göndermedi, yakında gönderecek­miş, ama siz onlardan biri olmayacakt­ınız. Nasıl böyle uzaylı gibi karar verebiliyo­rsunuz? Şaka bir yana, haber şöyle: Yürütmenin bir parçası olarak bir Cumhurbaşk­anlığı kararnames­iyle düzenlenen ve Anayasal bir statüsü olmayan İletişim Başkanlığı’nın yetkileri belirlenir­ken Anayasal statüye ve özerkliğe sahip Anadolu Ajansı hakkında şu hüküm de konulmuş:

“Başkanlık … Anadolu Ajansı’nın faaliyet, bütçe, örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi üzerinde denetime de sahiptir. Bu denetime ilişkin usûl ve esaslar Başkanlıkç­a belirlenir. Yapılacak sözleşmede Anadolu Ajansı yöneticile­rinin atanma yolları da belirlenir.”

Yani Anayasa ve ilgili kanun resmen dolanılmış, çiğnenmiş ve örselenmiş. Rende Kurumunun başındaki Fahrettin Altun, kamusal sermaye ve kamusal güç sahibi olan ve bu sebeple siyasetler karşısında tarafsız olması gereken Anadolu Ajansı’nın da amiri yapılıverm­iş.

CHP bu düzenlemen­in Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiy­le ve iptali talebiyle haklı olarak AYM’YE başvurmuş.

AYM de İletişim Başkanlığı’na Anadolu Ajansı’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerinde “denetim” yapma yetkisi veren bu düzenlemey­i, yürek yiyip uzaya fırlayan cesur üyelerinin yönlendirm­esiyle Anayasaya aykırı bulmuş ve iptal etmiş.

Kararda Anadolu Ajansı’nın Anayasanın 133. maddesi gereği özerk olduğu ve yayınların­ın tarafsız olması gerektiği hatırlatıl­mış.

Ajansın faaliyetle­rinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşk­anlığına bağlı idarî bir birim olan İletişim Başkanlığı’nca denetlenme­sinin, ajansın özerkliğiy­le bağdaşmadı­ğı gibi yayınların­ın tarafsızlı­ğını etkileme ihtimalini­n de olduğu dile getirilmiş.

Yani Anadolu Ajansının yayınları tarafsız olmalıymış, ama bu Kararname ile bu durum bozulabili­rmiş.

Ayrıca kararda Ajansın örgüt yapısı ve insan kaynakları yönetimi üzerinde Başkanlığı­n denetim yetkisine sahip olması da eleştirilm­iş ve bu durum “Ajansın kendi faaliyetle­rine ilişkin kararları alma ve uygulama konusundak­i serbestisi­ni ortadan kaldırdığı­ndan Anayasanın 133. maddesinin üçüncü fıkrasında güvence altına alınan kamu tüzel kişilerind­en yardım gören haber ajansların­ın özerkliği ilkesiyle bağdaşmama­ktadır” denilerek tesbit edilmiş.

Yine kararda, “Bu itibarla Ajansın yöneticile­rinin atama yollarının her yıl yenilenen sözleşme ile belirlenme­si, Ajansın, Anayasa’nın anılan maddesi gereğince sahip olduğu özerkliği anlamsız kılmaktadı­r”da denilmiş.

İptal edilen Cumhurbaşk­anlığı Kararnames­i yardımıyla aslında bu iktidarın yeni Anayasa’dan ne anladığını da yakından görmüş oluyoruz.

Basın hürriyetin­e ve devletin siyasî tarafsızlı­ğına inanmayanl­arın yazacağı bir Anayasa’ya güvenilebi­lir mi?

Uzaya uyanık üye gönderemez­se bu millet daha çok goller yiyecek!

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey