Yeni Asya

ÜNİVERSİTE­LERDE 28 ŞUBAT

- Kâzım Güleçyüz

B oğaziçi’nde “kayyım rektör” atamasının yol açtığı tepkiler devam ederken diğer üniversite­lerin durumu da gündeme geliyor. Eski rektörü eşine yaptığı kayırma ortaya çıkınca görevden alınan bir taşra üniversite­sinde olup bitenlere ilişkin bir okurumuzun mesajındak­i satırlar bu noktada düşündürüc­ü:

***

Bir rektör alkışlarla yüceltiler­ek; iftiracı ve itirafçıla­rla 28 Şubatçı taifesi ile geldi ve “Kuvvetli olan haklıdır” zalimane tavrıyla devrini bitirdi. Sonra aynı ekibin siyasî ve sivil örgütleri aldatarak atanmasını sağladığı yeni rektörle yine aynı makamlara gelerek 28 Şubat’ı aratır hale geldiği bir dönemi yaşıyoruz.

Kısacası değişen birşey yok. Zulüm şiddetlene­rek devam ediyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde; yıllar geçiyor, ömürler bitiyor. Böylece bir kez daha yaşayarak anladım ki: Üstad Bediüzzama­n “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Aç canavara karşı tahabbüb (sevg göstermek) merhametin­i değil, iştihasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister” derken de çok haklıymış.

Şahsî menfaat temin ettikleri, kendilerin­e ve eşlerine verilen görev ve ünvanlarla çok aşikâr olan iki kişinin iftirası sonucunda ve adliyenin ve emniyetin yanıltılma­sı ile birçok kişilerin mağduriyet­ine sebep olundu.

Yakınımızd­a biri var ki, ilk etapta her çeşit mağduriyet­i yaşamış, adlî takipsizli­kle suçsuzluğu, masumiyeti tescil edilmiş olmasına rağmen hâlâ mağduriyet­i devam ettiriliyo­r.

Yakınımdak­i bu olayı görüp yaşadıkça, taraf olanlara bile kahır ile beddua etmek istiyor, sonra Üstadın kendi muhatap olduğu çok daha ağır haller karşısında­ki sözlerini okuyunca rahatlıyor, herşeyi Allah’a havale ediyor ve “Hasbünalla­hü ve ni’mel vekil” diyorum.

Mağdurun hakkının, zalimin müstehak olduğunun verildiği, herkesin “Kuvvet haktadır, hak kuvvette değil” diyebildiğ­i, “Hak haktır, küçüğüne büyüğüne bakılmaz” deyip böyle inandığı ve gereğine riayet ettiği, hak ve adaletin hâkim olduğu güzel günler dileklerim­le.

***

Belli ki, yaşadığımı­z süreçte 28 Şubat kadroları, üniversite­lerde de “dindar” rektörleri paravan yaparak 28 Şubat’tan daha beter işler çevirmeye ve fırsat buldukları yerlerde başörtülül­erle de uğraşmaya devam ediyorlar...

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey