DO IT LIKE Dave

Anglers Mail - - Mk18 D25 -

DDaavveeCCoosst­teer­re­exxp­plalain­inssaawweeaaltlth­hoof­fc­clelevveer­rt­trri­ci­ckksst­th­haatth­heeu­usseessoon­nt­th­heeb­baannkk­t­th­haattc­caan­n­make a big dmif­faekre­nacbeigtody­i­fofeurec­n­actech­toesy.oTuhriscawtecheke,sh. Tehriesvweae­leskw: Dhyavheeschhaoroe­sehsis­ab­pairttpi­cru­el­saern­sthaatipoeno­tif­phso. ok.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.