ABERF­FRAW

Bangor Mail - - FAMILY ANNOUNCEME­NTS -

CAPEL METHODISTA­IDD: Cyn­helir oedfa bregethu nos Fercher, Medi 9 am 7yh. Pregethwr gwadd, Parch Tre­for Jones, Caernar­fon. Croesi cynnes i bawb.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.