BRYNREFAIL

Bangor Mail - - YOUR COMMUNITY -

CYMDEITHAS BRYNREFAIL: Mi fydd Cymdeithas Brynrefail yn mynd i weld Capel Salem (o’r dar­lun en­wog o Sian Owen), Dydd Sad­wrn, Me­hefin 9. Croeso cynnes i un­rhyw un sydd â did­dordeb ymuno â nhw. Am fwy o fanylion cy­sylltwch â Mair Owen, 01407 832203.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.