TREFOR

Bangor Mail - - YOUR COMMUNITY -

CAPEL EBE­NESER: Cyn­helir Cyfrafod Pregethu fly­ny­d­dol y Capel ar nos Wener, Me­hefin 15 am 7yh. Pregethir gan y Parch Euron Hughes, Llanuwch­lyn.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.