RHOSTREHWF­A

Bangor Mail - - Your Community -

PISGAH: (Bedy­d­dwyr) Oedfa ym Mhis­gah, Pnawn Gwener y Groglith Ebrill 19 am 2yp. Pregethwr Gwadd, Parch Clewyn Wil­liams, Ban­gor.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.