DULAS

Bangor Mail - - Your Community -

CAPEL BRYNREFAIL (MC): Cyn­helir Cy­manfa Ganu nos Sul, Medi 29 am 8yh. Ar­weinydd Trys­tan Lewis, De­ganwy. Eitemau gan Gor Henffych, Dyf­fryn Conwy. Myne­diad £4, elw at y Capel. Croeso cynnes i bawb.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.