BETHEL

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

CAPEL BETHEL (CAPEL SARON): Rhag­fyr 3 am 10yb Parch.Gwyn­for Wil­liams, Cy­mun CLWB BOWLIO MAT BYR: The Club meet at the Me­mo­rial Hall ev­ery Wed­nes­day be­tween 1pm and 3pm with a break for re­fresh­ments. Coach­ing and equip­ment pro­vided. Ring 01248 670018 for more info. CYSEGR: Rhag­fyr 3, 10yb: Y Parch Ei­fion Wil­liams, Llan­fair­fechan, ac Ys­gol Sul. CLWB BRO BETHEL: Pryn­hawn Mawrth ne­saf (Rhag­fyr 5) bydd y bws yn cy­ch­wyn o Pen­rhos am han­ner dydd i gludo’r aelo­dau i’w cinio Nadolig. CYMDEI­THAS LENYDDOL: Agor­wyd gwei­th­gared­dau’r Gymdei­thas eleni yng ngh­wmni Ann Pierce Jones, Hen­dre Cen­nin. Croe­sawyd pawb gan Ly­wydd y no­son Gwyneth Jones, a chafwyd sgwrs gan Ann yn ol­rhain ei hanes ar sut y daeth i ymd­did­dori mewn cerd­do­ri­aeth. Roedd yr Ys­gol Sul wedi bod yn ddy­lan­wad mawr arni pan yn blentyn. Yn di­lyn magu ped­war o blant braf oedd iddi ba­sio ym­laen ei har­be­nigedd ym myd cerdd dant a chanu, ac er­byn hyn mae’r ped­war yn ymd­did­dori yn y gr­efft. Tal­wyd gair o ddi­olch gan Anne Elis. No­son Nadoligaidd fydd y tro ne­saf ar Rhag­fyr 12 am 7yh gyda’r aelo­dau yn cym­ryd rhan a bydd llu­ni­aeth ys­gafn ar ddi­wedd y no­son.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.