CLYNNOG FAWR

Caernarfon Herald - - YOUR COMMUNITY -

COM­MU­NITY WEB­SITE: The Com­mu­nity Coun­cil in­tends to es­tab­lish a com­mu­nity web­site which will in­clude de­tails of the work of the Com­mu­nity Coun­cil but will also have space for other in­for­ma­tion such as lo­cal his­tory, forth­com­ing events, etc. Any­one with ideas re­gard­ing the site are wel­come to con­tact the Clerk (01286 660141). EBE­NESER: Sul, Rhag­fyr 3, 10yb. Oedfa yr Ofalaeth yng Nghapel Glan­rhyd dan ofal y Gweinidog – Y Parch Gwenda Richards. SEFYDLIAD Y MERCHED: Cyn­hali­wyd cy­far­fod o’r Sefydliad yn y Neuadd Ben­tref, nos Iau, Tach­wedd 2, gyda’r Lly­wydd, Janet Lewis, yn y Gadair ac es­tyn­odd groeso i bawb oedd yn bre­sen­nol. Trafod­wyd cyn­nwys y Llythyr Misol a ma­te­rion eraill a god­wyd ar y no­son. Gwes­tai te a rhod­dwr y raffl oedd Miriam a’r en­nil­lydd oedd Mair­wen. Yn eu cy­far­fod ar Nos Iau, Tach­wedd 23, roedd hwn yn Gy­far­fod Blyny­d­dol, croe­sawyd Mar­garet Lloyd Jones, VCO ac aeth ym­laen gyda’r gwaith o ethol Swyd­do­gion ar gyfer y flwyd­dyn 2018 fel a gan­lyn: Lly­wydd – Janet Lewis; Is-Ly­wydd – Gwyneth Woodall; Ys­grifen­nydd – Grace Wil­liams; Tryso­rydd – Mar­garet Evans; Is-Dryso­rydd – Menna P. Jones; Swyd­dog y Wasg – Doris Lloyd Roberts; Trefnydd Tei­thiau – Gwyneth Woodall; Pwyll­gor – Gwed­dill o’r Aelo­dau. Cafwyd adrod­diad o’r gwei­th­gared­dau yn ys­tod y flwyd­dyn gan yr Ys­grifen­nydd a’r Fan­tolen Ari­an­nol gan y Tryso­rydd a der­byni­wyd rhain yn gy­wir. Di­ol­chodd Mar­garet Lloyd Jones i bawb am wneud ei gwaith yn rhwydd a di­ol­chodd y Lly­wydd iddi hithau am ei gwaith yn ys­tod y no­son. Gwes­tai te a rhod­dwyr y raffl oedd Janet a Grace a’r enil­lydd oedd Mair­wen. Bydd Cinio Nadolig y Sefydliad ar 7 Rhag­fyr yng Nghlwb Golff Caernar­fon. Cyn­helir Gwasanaeth Caro­lau Grŵp Llyn ar bryn­hawn Sul, 10 Rhag­fyr am 2.30yp yn Eglwys Llan­nor. Bydd y cy­far­fod ne­saf, Nos Iau, 18 Ion­awr, 2018. CANOL­FAN HANES UWCHGWYRFAI: Bu cy­far­fod nos Wener yn un ar­ben­nig a chafodd Wyn Thomas gymer­ad­wyaeth fy­d­darol am ei ddar­lith wych ar Wragedd ym myd cerd­do­ri­aeth Cymru. Nos Fawrth cy­farfu Cyfeil­lion Eban i drafod Cerddi Eryri a olyg­wyd gan Carned­dog. Bydd y cy­far­fod ne­saf ar achly­sur Cofio Lly­we­lyn nos Wener, 8 Rhag­fyr pan drad­dodir dar­lith gan Neil John­stone ar Ar­chae­o­leg Llysoedd Lly­we­lyn yng Ng­wynedd.

Newspapers in English

Newspapers from UK

© PressReader. All rights reserved.